Odbyło się kolejne spotkanie dot. programu profilaktyki raka jelita grubego

Print Friendly, PDF & Email

W ubiegłym tygodniu, 24 maja odbyły się dwie kolejne prelekcje w ramach projektu: „Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego.” Spotkanie poprowadził Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. Adam Smołucha oraz pielęgniarki: Beata Rother i Beata Wilk- Łoboda. Odbyło się ono w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku. Specjaliści z brzeskiego szpitala przybliżyli uczestnikom zagadnienia związane z profilaktyką raka jelita grubego, objawami oraz leczeniem. Przekazano informacje o badaniach kolonoskopowych prowadzonych w ramach projektu. Na spotkaniach organizowanych w ramach projektu uczestnicy mają możliwość rozmowy ze specjalistami, zadawania pytań.

Kolejne spotkanie odbędzie się 2 czerwca, tj. piątek o godzinie 12:30 w sali konferencyjnej w siedzibie SP ZOZ (III p.), na które zapraszamy wszystkich chętnych.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu