Oferta pracy

Print Friendly, PDF & Email

SP ZOZ w Brzesku zatrudni
osoby do obsługi rejestracji elektronicznej i medycznego portalu informacyjnego (internetowego)

Wymagania:

  • wykształcenie co najmniej średnie o kierunku informatycznym i/lub medycznym, dobra znajomość obsługi komputera i środowiska Windows, pakietu MS Office, potwierdzona certyfikatem ( w przypadku wykształcenia nie informatycznego),
  • dobra znajomość zagadnień obsługi poczty elektronicznej i Internetu.

Zakres zadań obejmuje w szczególności:

  • obsługę użytkowników Medycznego Portalu Informacyjnego, korzystających z e-usług,
  • wprowadzanie informacji i danych do systemu informatycznego,
  • rejestrowanie pacjentów poradni i pracowni w systemie informatycznym.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

  • cv oraz listu motywacyjnego,
  • kserokopii dyplomu ukończenia szkoły/uczelni,
  • posiadanych zaświadczeń o ukończeniu kursów i szkoleń,
  • ewentualnie dokumentów poświadczających zatrudnienie i doświadczenie,
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

SP ZOZ w Brzesku zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów przedłożonych kserokopii oraz do sprawdzenia umiejętności kandydata na to stanowisko.

Oferty prosimy składać w Dziale Spraw Pracowniczych, tel. 14 66 21 432,  w terminie do dnia  04.12.2013 r.

Utworzone stanowiska pracy, związane są z realizacją projektu:.
“E-pacjent w SP ZOZ w Brzesku-wykorzystanie narzędzi ICT w podnoszeniu standardów obsługi pacjenta wraz   z wdrozeniem e-usług medycznych,
dofinansowanym ze środków unijnych”.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu