Oferta pracy

Print Friendly, PDF & Email

SP ZOZ w Brzesku zatrudni
osobę na stanowisko informatyka

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym,
 • dobra znajomość środowiska Windows Server, Active Directory,
 • dobra znajomość sieci internet, intranet
 • bardzo dobra znajomość sieci TCP/IP, LAN, VLAN, VPN, routingu.

Zakres zadań obejmuje w szczególności:

 • utrzymanie w ciągłości pracy i sprawności systemów informatycznych wdrożonych w projekcie, w szczególności Elektronicznego Obiegu Dokumentacji oraz Ucyfrowienia RTG
 • wsparcie dla pracowników administracji korzystających z systemów informatycznych,
 • zabezpieczenie serwisu sprzętu i zachowanie trwałości wdrożonych rozwiązań informatycznych

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

 • cv oraz listu motywacyjnego,
 • kserokopii dyplomu ukończonych studiów,
 • posiadanych certyfikatów,
 • ewentualnie dokumentów poświadczających zatrudnienie,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

SP ZOZ w Brzesku zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów przedłożonych kserokopii oraz do sprawdzenia umiejętności kandydata na to stanowisko.

Oferty prosimy składać w Dziale Spraw Pracowniczych, tel. 14 66 21 432,  w terminie do dnia 19.09.2014 r.

Utworzone stanowisko pracy, związane jest z realizacją projektu: “Rozbudowa systemu informatycznego SP ZOZ w Brzesku – ucyfrowienie radiologii oraz elektroniczny obieg dokumentów”.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu