Oferta pracy

Print Friendly, PDF & Email

Szpital z zieleniąSP ZOZ w Brzesku zatrudni pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną.
Wymagania:
1.  mgr pielęgniarstwa i 3 letni staż w POZ lub
2. ukończona specjalizacja lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa:
– rodzinnego,- pediatrycznego,
– środowiskowego,
– środowiskowo-rodzinnego,
– przewlekle chorych, chorych niepełnosprawnych,
– opieki długoterminowej,
– w ochronie zdrowia pracujących,
– środowiska nauczania i wychowania,
– zachowawczego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Spraw Pracowniczych, tel. 14 66 21 432 lub kontakt osobisty w SP ZOZ w Brzesku ul. Kościuszki 68.

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu