Oferta pracy – Kierownik Zespołu Ratowników Medycznych

Print Friendly, PDF & Email

SP ZOZ w Brzesku zatrudni osobę na stanowisko Kierownika Zespołu Ratowników Medycznych

 Wymagania:

  • wykształcenie wyższe na kierunku Ratownictwo Medyczne i uzyskanie tytułu zawodowego licencjat,
  • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku ratownika medycznego.

Zakres zadań obejmuje :

  • koordynowanie i nadzorowanie merytoryczne i organizacyjne prac zatrudnionych w SP ZOZ w Brzesku ratowników medycznych oraz kierowców transportu: sanitarnego i międzyszpitalnego.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie następujących dokumentów:

  • cv oraz listu motywacyjnego,
  • kserokopii dyplomu ukończenia studiów,
  • posiadanych zaświadczeń o ukończeniu kursów, szkoleń,
  • dokumentów poświadczających posiadanie doświadczenia zawodowego,
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

SP ZOZ w Brzesku zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów przedłożonych kserokopii  dokumentów.

Oferty prosimy składać w Dziale Spraw Pracowniczych, tel. 14 66 21 432, w terminie do dnia 21.10.2019 r.

Rekrutacja odbędzie się w terminie:   22 – 25.10.2019 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z każdym kandydatem

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu