Zakaz odwiedzin w Szpitalu

Print Friendly, PDF & Email

Przypominamy, że w związku z działaniami mającymi na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zachorowań u pacjentów przebywających w naszym szpitalu wprowadza się CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN.

Przesyłki dla pacjentów należy zostawiać w portierni szpitala.  Zostawione przesyłki odbiera wyznaczony pracownik oddziału.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu