Ograniczenie odwiedzin w szpitalu

Print Friendly, PDF & Email

Z dniem 10 września 2021 r.  SP ZOZ w Brzesku wprowadza ograniczenia w odwiedzinach pacjentów w oddziałach szpitalnych.

Odwiedziny będą możliwe wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:

 1. Odwiedziny w oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie w godzinach 13:00 – 14:00
 2. Wejście do Oddziału nadzoruje pracownik szpitala
 3. Ze względów epidemiologicznych, osoba odwiedzająca wypełnia Oświadczenie przy wejściu do oddziału
 4. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana do zachowania następujących zasad bezpieczeństwa:
  • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
  • do pacjenta może wejść jednoczasowo jedna, pełnoletnia osoba odwiedzająca,
  • przed wejściem/wyjściem do/z oddziału należy zdezynfekować ręce,
  • na czas odwiedzin osoba odwiedzająca oraz pacjent muszą zakładać jednorazowe maseczki chirurgiczne,
  • zachować dystans min. 1,5 m.,
  • artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum,
  • czas trwania odwiedzin max. 15 min,
  • osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego,
  • ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa pacjent,
  • pacjent nie może opuszczać oddziału,
  • w sali chorych może przebywać jednoczasowo wyłącznie jedna osoba odwiedzająca,
  • odwiedziny pacjentów poza ustalonymi wyżej zasadami są możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu z ordynatorem/lekarzem dyżurnym.

Mając na uwadze na dobro i bezpieczeństwo pacjentów szpitala, prosimy wszystkie osoby odwiedzające o bezwzględne przestrzeganie powyższych zaleceń.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu