Ostatnie dni rekrutacji do programu wczesnej interwencji dla dzieci

Print Friendly, PDF & Email

Do 30.06.2021r. trwa rekrutacja do dodatkowej edycji programu „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzonych na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego” dla dzieci  do 3 roku życia.

– Zapisy przyjmujemy telefonicznie, ale konieczne jest doniesienie wypełnionego wniosku. Można go pobrać ze strony internetowej szpitala (konieczny wydruk w kolorze). Wniosek musi być podbity przez lekarza pierwszego kontaktu – mówi Anna Dębińska z Ośrodka Rehabilitacji Dziennej  dla Dzieci Szpitala Powiatowego w Brzesku.

Do  udziału w projekcie kwalifikują się dzieci:

 • urodzone przedwcześnie,
 • z obciążonym wywiadem okołoporodowym,
 • zaburzeniem rozwoju ruchowego,
 • zaburzeniem w zakresie narządu wzroku,
 • z zaburzonym rozwojem narządu słuchu i mowy,
 • zaburzonym rozwojem funkcji poznawczych,
 • zaburzeniem pobierania pokarmu,
 • zaburzeniami sprzężonymi ruchowo-zmysłowo-intelektualnymi.

 

Rejestracja do programu w ramach wczesnej interwencji :

   • osobiście: SP ZOZ w Brzesku, w godz. od 12.00-14.00 – parter, pokój nr 015 (Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci)
   • telefonicznie: nr tel. 507 219 581, 507 219 651, 14 662 12 01,
   • e-mail: wczesnainterwencja@spzoz-brzesko.pl

Wczesna Interwencja-szczegóły

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu