Otwarcie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

Dnia 15 grudnia br. miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanego OAiIT w brzeskim szpitalu.

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą o godzinie 10.00 w kaplicy szpitalnej.

Po zakończeniu nabożeństwa udano się na OAiIT celem jego otwarcia i poświęcenia.

Ordynator oddziału lek. Anna Zator zaprezentowała przybyłym gościom oddział po remoncie.

Następnie odbyło się w Sali konferencyjnej SP ZOZ uroczyste powitanie gości przez Dyrektora Naczelnego mgr Józefę Szczurek.

Zaszczycili swoją obecnością m.in.: Senator Maciej Klima, Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej: Edward Czesak, Jan Musiał, Józef Rojek, Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia- Maria Janusz, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Województwa Małopolskiego – Jerzy Wordliczek, Dyrektor Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie – Józef Grzegorz Kurdziel, Radny Wojewódzki – Adam Kwaśniak, dyrektorzy ościennych szpitali w osobach: Anna Czech, Marcin Kuta oraz Bogusława Stanosz – Kościuszkiewicz jak również Starosta Brzeski Ryszard Ożóg, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brzesku – Lech Pikuła, Romana Smoleń – Dyrektor Oddziału Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Beata Srebro – Naczelnik Wydziału Sprzedaży Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., przedstawiciele firm m.in. JAWOR, WATEX oraz pracownicy szpitala.

Pierwszy projekt modernizacji OAiIT wykonano w 2004 roku. Ze względu na brak środków realizacja tego projektu nie doszła do skutku. Na przełomie 2007/2008 roku wrócono do tego pomysłu, przeanalizowano projekt, zaadoptowano do nowych wymogów aktualnie obowiązującego rozporządzenia. Łączny koszt projektu wraz z realizacją wynosi ponad 4 mln złotych. Realizacja projektu odbywa się 2 etapowo: I etap – rok 2008 obejmował wykonanie prac remontowo – budowlanych, których koszt wraz z dokumentacją projektową to około 1 mln 130 tyś złotych.
Pierwsze prace remontowo-modernizacyjne rozpoczęto w czerwcu 2008 roku, w wyniku których powierzchnia oddziału wzrosła o 62,2 m2 ogółem do 272,2m2 całkowitej powierzchni. Oddział został powiększony m.in. o dyżurki pielęgniarskie, pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz zaplecze gospodarcze.
Doposażono oddział nie tylko w nowoczesne łóżka intensywnej opieki medycznej ale także w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną m.in.: aparat RTG z ramieniem C, aparat ultrasonograficzny, aparat do znieczulenia, centralną stację monitorowania z kardiomonitorami, defibrylator, aparat do hemodializy, pompy infuzyjne, itp.

Warto wspomnieć, ze remont OAiIT to kolejne duże przedsięwzięcie zrealizowane w brzeskim szpitalu. II etap tej modernizacji przewidziany jest na 2009 rok w ramach którego Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z Blokiem Operacyjnym zostanie doposażony w sprzęt medyczny, m.in. w: respiratory, kardiomonitory, defibrylatory, aparat do znieczulenia ogólnego, stoły operacyjne, lampę operacyjną, aparat do kriochirurgii.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu