Otwarcie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej.

Print Friendly, PDF & Email

W dniu dzisiejszym miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej. W niespełna osiem miesięcy od podpisania umowy i przekazania środków finansowych przez Wojewodę Małopolskiego na dofinansowanie remontu oddziału, szpital może pochwalić się zakończoną inwestycją.

Na realizację zadania szpital otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 1,5 mln złotych. Sygnatariuszami umowy byli Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita oraz Starosta Brzeski Pan Andrzej Potępa wraz z Wicestarostą Panem Maciejem Podobińskim.

Realizacja projektu obejmowała roboty budowlane, instalacyjne, przebudowę sanitariatów, wydzielenie izolatki, zakup wyposażenia pomieszczeń dla pacjentów i personelu, mebli, sprzętu medycznego, w tym łóżek szpitalnych, kardiomonitorów, defibrylatora, wózków, łóżka zabiegowego czy myjki. Ze środków własnych SPZOZ w Brzesku wydatkował na cel remontu blisko 953 tys. złotych. Koszt całej inwestycji to ponad 2,5 mln złotych.

W Oddziale Chirurgii rocznie leczy się blisko 1800 pacjentów, wśród których prawie 40% stanowią pacjenci spoza powiatu brzeskiego, a liczba pacjentów stale wzrasta. Wiąże się to z faktem, że brzeską chirurgię stanowi prężny zespół specjalistów, który dzięki sprawnemu zarządzaniu, przyciąga nowych lekarzy, chcących pracować i uczyć się właśnie tutaj.

Od teraz nieporównywalnie zwiększają się warunki leczenia i pracy personelu, a także bezpieczeństwo i komfort naszych pacjentów. Natomiast dzięki nowoczesnemu wyposażeniu, zwiększają się możliwości diagnostyczno- lecznicze, w tym również dla pacjentów onkologicznych – podkreśla Dyrektor szpitala Pani Alicja Syty – a to właśnie pacjenci są najważniejsi i dla nich realizujemy kolejne inwestycje w naszym szpitalu.

W uroczystym otwarciu oddziału udział wzięli zaproszeni goście, a wśród nich Pani Joanna Bogacz Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego i Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Pani Marta Malec-Lech Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Pan Józef Gawron Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Robert Dziedzic Z-ca Dyrektora NFZ MOW w Krakowie, Pan Andrzej Potępa Starosta Brzeski, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji gmin Powiatu Brzeskiego, przedstawiciele wykonawcy oraz personel SPZOZ w Brzesku. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w dzisiejszej uroczystości.

Pani Dyrektor Alicja Syty podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w pozyskanie środków, w modernizację oraz wyposażenie i uruchomienie oddziału.  Szczególne podziękowania popłynęły do Pani Poseł Józefy Szczurek -Żelazko, która niezmiennie wspiera Szpital i aktywnie przyczynia się do pozyskiwania środków na dofinansowanie prowadzonych przez Szpital inwestycji.

Starosta Brzeski Pan Andrzej Potępa potwierdził, że rozwój SPZOZ w Brzesku leży na sercu władzom samorządowym i zawsze starają się wspomóc i dofinansować kolejne inwestycje w infrastrukturę szpitala oraz terenów przylegających, jak chociażby drogi dojazdowe, które aktualnie są przebudowane, aby ułatwić dojazd do szpitala.

Na dzisiejszy sukces złożyła się praca wielu zaangażowanych w remont osób z Z-cą Dyrektora ds. Administracji i Logistyki, Panem Markiem Kapustą na czele. Dziękujemy Lekarzowi Kierującemu Oddziałem, Panu Mariuszowi Majewskiemu i Pielęgniarce Oddziałowej Pani Beacie Rother oraz całemu personelowi Oddziału Chirurgii Ogólnej za ich wytrwałość i cierpliwość, ale przede wszystkim serce, które oddali, aby ten piękny oddział powstał – podkreśliła Pani Dyrektor – modernizacja oddziału była bowiem dużym wyzwaniem logistycznym, a mimo to oddział ani przez jeden dzień nie pozostawał zamknięty. Dlatego dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna, bo dzięki współpracy wielu osób nasi Pacjenci mogą już korzystać z kolejnego zmodernizowanego oddziału.

 

Zadanie pn. „Dostosowanie oddziałów szpitalnych SPZOZ w Brzesku do aktualnych wymogów i przepisów prawa – modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej wraz z wyposażeniem”. Powiat Brzeski otrzymał środki finansowe z ogólnej rezerwy budżetowej na ten cel w wysokości 1 569 347 złotych.

Materiał filmowy z otwarcia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej: https://www.youtube.com/watch?v=Repp4mmBV2I

 

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu