Piękny gest funkcjonariuszy Służby Więziennej z Nowego Wiśnicza

Print Friendly, PDF & Email

Szpital w Brzesku składa serdeczne podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu za ich postawę, zaangażowanie i wsparcie finansowe okazane naszemu szpitalowi w czasie epidemii!
Przeszło 130  funkcjonariuszy Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu przekazało 1% swojego miesięcznego uposażenia na rzecz szpitala w Brzesku oraz szpitala w Bochni. Łącznie więziennicy przekazali na rzecz obu szpitali kwotę 7053,18 zł. Do naszego szpitala trafiła kwota w wysokości 3 526,59 zł.  W miniony piątek, w ślad za przelanymi na konto szpitala pieniędzmi, przedstawiciel funkcjonariuszy przekazał na ręce dyrektora szpitala symboliczny czek.

Foto_1 Przekazanie symbolicznego czeku

Foto_2

Foto_2 Przekazanie symbolicznego czeku

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu