Pielęgniarka roku 2008

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 06.03.2009 w siedzibie MOIPiP odbył się II etap V Konkursu “Pielęgniarka roku 2008”. Przedstawiciele Zarządu Głównego i Koła Liderów przeprowadzili sprawdzian testowy w Oddziałach Wojewódzkich Towarzystwa Pielęgniarskiego. Test składał się z 60 pytań, na odpowiedzi przeznaczono 60 min.W Krakowie do II etapu przystąpiło 22 uczestników ze szpitali w Krakowie, Brzesku oraz Chrzanowie. Komisja konkursowa pod przewodnictwem p. mgr Krystyny Wolskiej -Lipiec, przedstawiciela Zarządu Głównego, wyłoniła zwycięzców. Najwyższą liczbę punktów zdobyła koleżanka Ewa ADAMCZYK z Brzeska, II miejsca Barbara PAGACZ i Dorota CHYL również z Brzeska.

22.05.2009 w SP ZOZ Brzesko wręczono nagrody koleżankom laureatkom konkursu na najlepsza pielęgniarkę roku 2008. Szczególnie dumni jesteśmy z tego, że aż 3 nasze koleżanki zdobyły czołowe miejsca. Świadczy to o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności naszych pielęgniarek.

SERDECZNIE GRATULUJEMY.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu