Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa – o czym musisz wiedzieć

Print Friendly, PDF & Email

Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

Świadczenia realizowane przez pielęgniarkę długoterminowej opieki domowej są udzielane na podstawie:

  1. Skierowania wystawionego tylko przez lekarza rodzinnego, które zawiera niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta;
  2. Karty oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską długoterminową opieką domową wg skali Barthel, w której pacjent otrzymał od 0 – 40 pkt. Oceny tej dokonuje w dniu wystawionego skierowania lekarz rodzinny i pielęgniarka środowiskowa.

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej są limitowane i finansowane przez NFZ, w przypadku braku miejsc pacjent zostaje wpisany do kolejki osób oczekujących zgodnie z wytycznymi określonymi przepisami prawa. Należy nadmienić, że pielęgniarka długoterminowej opieki domowej może objąć opieką  6 pacjentów pod różnymi adresami zamieszkania świadczeniobiorców oraz 12 pacjentów pod jednym adresem zamieszkania (np. DPS).

Pacjent korzystający z pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej nie traci prawa do korzystania z opieki lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu