Po remoncie DUL

Print Friendly, PDF & Email

Na początku bieżącego roku w Dziale Usprawniania Leczniczego dokonano gruntownego remontu pomieszczeń co w znacznym stopniu zwiększyło komfort dla oczekujących na zabiegi pacjentów.

Gabinet Fizykoterapii został doposażony w aparaty do elektroterapii co pozwala na zmniejszenie czasu oczekiwania na zabiegi, jak również zwiększa efektywność pracy personelu.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu