Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w brzeskim szpitalu ma już 10 lat

Print Friendly, PDF & Email

30 września  2008 roku wykonano pierwszy zabieg operacyjny w ramach  wyodrębnionego  pododdziału  Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Lekarzem operującym był Dariusz Fryc, obecnie szef tego pododdziału.

W pododdziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  pracuje  czterech lekarzy specjalistów chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz pielęgniarki, z których połowa posiada (lub jest w trakcie specjalizacji)  tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

Warto zaznaczyć, że od dziesięciu lat systematycznie zwiększa się ilość oraz zakres wykonywanych procedur ortopedycznych. Do tej pory w pododdziale wykonano blisko pięć tysięcy  zabiegów operacyjnych, w tym ponad 430 samych endoprotezoplastyk biodrowych. Wykonywane są  również między innymi zabiegi  artroskopii, rekonstrukcji wiązadeł krzyżowych, pourazowych zespoleń. Systematycznie wykonywane są też zabiegi  chirurgii jednego dnia.

Przeprowadzane są tu także procedury autotransfuzji pooperacyjnej krwi,  leczenie osoczem bogato płytkowym. Obserwuje się duże zapotrzebowanie na tego typu świadczenia  medyczne, nie tylko wśród mieszkańców powiatu brzeskiego.

Standard świadczonych usług, coraz bardziej doskonalonych, znajduje swe odzwierciedlenie w satysfakcji pacjentów i ich rodzin. Wyrazem tego są między innymi  wyniki badań ankietowych. Obecnie pododdział jest w trakcie  generalnego remontu, co w przyszłości zapewni lepsze warunki pobytu pacjentów i usprawni  pracę personelu.

Część personelu Pododdziału  Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej:  lekarze: Dariusz Fryc, Maciej Nowak, Tomasz Cetnar, Tomasz Gąsior oraz Małgorzata Michalska, Jolanta Michałek, Bożena Korta, Renata Majczak i Agata Paprocka.

 Personel Pododdziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu