Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w brzeskim szpitalu

Print Friendly, PDF & Email

Od września 2008 roku został uruchomiony w ramach funkcjonującego Oddziału Chirurgii Ogólnej Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
Dnia 30 września 2008 roku został wykonany w brzeskim szpitalu pierwszy zabieg artroskopii kolana przez specjalistę ortopedii i traumatologii lek. Dariusza Fryca.

Artroskopia jest to wziernikowanie wnętrza stawów np. stawów kolanowych.
Artroskopię wykonuje się w warunkach sali operacyjnej w znieczuleniu ogólnym. Polega na wprowadzeniu urządzenia zwanego artroskopem ( zdjęcie) do stawu poprzez niewielkie nacięcia w okolicy stawu. Po jego wprowadzeniu, do wnętrza stawu podaje się roztwór soli fizjologicznej, co ułatwia obejrzenie wnętrza stawu. Następnie ocenia się wszystkie struktury wewnątrzstawowe: chrząstki stawowe, błonę maziową, więzadła, mięśnie, łąkotki. Ta część zabiegu artroskopii bywa nazywana artroskopią diagnostyczną . Następnie do stawu można wprowadzić miniaturowe narzędzia chirurgiczne i zastosować procedury lecznicze w obrębie stwierdzanej patologii. W przypadku przeprowadzenia tych procedur mówi się o artroskopii operacyjnej (terapeutycznej).
Wskazania do wykonania badania:

  • Uszkodzenia wewnątrzstawowe łąkotek, więzadeł
  • Urazy stawów
  • Niestabilności stawów
  • Złamania śródstawowe
  • Reumatoidalne zapalenie stawów
  • Zmiany zwyrodnieniowe
  • Obecność ciał wolnych w stawie
  • Nowotwory w obrębie stawów

Miesięcznie wykonuje się około 25 artroskopii w obrębie Bloku Operacyjnego, zabiegi te wykonywane są w poszczególne dni tygodnia tj. poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki (średnio 2-3 zabiegi dziennie).

Blok Operacyjny dysponuje ponadto nowoczesną aparaturą medyczną: przenośnym monitorem RTG z ramieniem C, implantami, narzędziami do zespoleń złamań kości kończyn, nowoczesnym stołem operacyjnym oraz przeszkolonym w tym zakresie personelem lekarsko – pielęgniarskim.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu