Podpisano umowę na dofinansowanie remontu bloku operacyjnego

Print Friendly, PDF & Email

Blisko 5,5 mln dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 otrzyma brzeski szpital. Fundusze zostaną przeznaczone na remont bloku operacyjnego oraz pododdziału chirurgii urazowo-ortopedycznej. Umowę gwarantującą przyznanie dofinansowania na ręce dyrektora placówki Adama Smołuchy przekazał dziś wicemarszałek Stanisław Sorys, któremu towarzyszył radny województwa Adam Kwaśniak. W spotkaniu wziął udział także starosta Andrzej Potępa. 

–  Szpital  Powiatowy w Brzesku to bardzo dobra placówka, znana w całym regionie, bardzo dobrze zarządzana – podkreślał podczas spotkania wicemarszałek Stanisław Sorys.

W ramach inwestycji, która ruszy w drugiej połowie roku, przewidziano  między innymi powiększenie bloku operacyjnego. W efekcie powstaną trzy sale operacyjne z zapleczem techniczno-socjalnym, w planach jest także powstanie sali wybudzeniowej.

– Dzięki temu stworzymy zupełnie nową jakość świadczonych przez nas usług – podkreśla Adam Smołucha, dyrektor brzeskiego szpitala.

Sporo zmieni się także na pododdziale chirurgii urazowo-ortopedycznej, który zostanie przebudowany pod kątem osób niepełnosprawnych. W planie jest tam zakup nowego wyposażenia sal pacjentów. Dodatkowo szpital wzbogaci się o nową  aparaturę medyczną służącą  do diagnostyki chorób układu kostno-stawowego: cyfrowy aparat RTG, densytometr oraz ultrasonograf.

– Nowy sprzęt rozszerzy możliwości diagnozowania schorzeń narządu ruchu. Szczególnie liczymy na poprawę w zakresie diagnostyki i leczenia osteoporozy, która nierozpoznana i nieleczona prowadzi do złamań kości i dalszych złych następstw dla pacjentów – mówi dyrektor Smołucha.

Na blok operacyjny trafią z kolei: kardiomonitory, centralna stacja monitorowania, defibrylatory, pompy infuzyjne, ssaki elektryczne, diatermie, stoły operacyjne i aparat RTG-ramię C (umożliwiający wykonanie zdjęć podczas operacji i w różnych pozycjach) oraz system ogrzewania pacjenta.

Pododdział chirurgii urazowo-ortopedycznej zostanie wyposażony w udogodnienia dla niepełnosprawnych, łóżka szpitalne ułatwiające rehabilitację pacjentów po operacjach, aparat USG.

 Remont, do którego szpital przygotowywał się od dawna, był koniecznością, zwłaszcza w przypadku bloku operacyjnego, na którym wykonuje się ok. 2000 operacji rocznie, i który musi być dostosowany do obowiązujących norm i wymogów Ministerstwa Zdrowia.

Podczas uroczystego podpisania umowy na dofinansowanie  tej inwestycji dyrektor Adam Smołucha  wręczył symboliczne podziękowania za wkład w rozwój SP ZOZ w Brzesku. Otrzymali je: wicemarszałek Stanisław Sorys, radny Adam Kwaśniak i starosta Andrzej Potępa.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu