Podziękowania dla pracowników Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Print Friendly, PDF & Email

SP ZOZ w Brzesku  nawiązał współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Położnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W ramach tej współpracy, w okresie od 14.07.2014 r. do 25.07.2014 r.,   został zorganizowany u nas  letni obóz naukowy dla 20 studentów  Kierunku położnictwo. Celem  obozu była integracja teorii naukowych z praktyką zawodową. SP ZOZ w Brzesku,  wskazany został przez Koło, do odbycia praktyk przez studentów, jako placówka, o najlepszych wzorcach do poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

W m-cu sierpniu 2014r., SPZOZ w Brzesku otrzymał podziękowanie za serdeczne przyjęcie studentów oraz wyrazy uznania dla wszystkich pracowników Oddziału Ginekologiczno – Położniczego,  za cenne doświadczenie naukowe  i uczestnictwo w praktyce udzielania świadczeń z zakresu opieki okołoporodowej, które w ocenie uczestników obozu, udzielane były w sposób wzorowy.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu