Podziękowania od Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”

Print Friendly, PDF & Email

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” działająca w SPZOZ w Brzesku składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w czasie choroby naszej koleżanki – Przewodniczącej Związku Ireny Ślusarczyk okazali jej pomoc i opiekę.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy na ręce Dyrekcji SP ZOZ w Brzesku, lekarzy i pielęgniarek oraz całego personelu Oddziału Chirurgii, Oddziału Wewnętrznego a także licznego grona koleżanek i kolegów z całego zakładu.

Bóg zapłać!

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu