Podziękowania

Print Friendly, PDF & Email

logo-śdm2W związku z zakończonym spotkaniem młodych w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży, pragnę gorąco podziękować wszystkim pracownikom SP ZOZ w Brzesku, którzy włączyli się w prace związane z organizacją i przygotowaniami tutejszej placówki, aby te spotkania mogły przebiegać  bezpiecznie i w spokoju. Serdecznie dziękuję całemu personelowi medycznemu, pracownikom służb technicznych i administracyjnych za zaangażowanie i odpowiedzialna postawę w wykonywaniu powierzonych naszemu zespołowi wyzwań.

Pragnę przekazać również słowa podziękowań skierowane do  mieszkańców Powiatu Brzeskiego i naszych pacjentów za wyrozumiałość i okazaną cierpliwość w znoszeniu wszelkich niedogodności i utrudnień związanych ze zmianą organizacji pracy szpitala na czas trwania ŚDM. Wynikały one z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa nam wszystkim.

ŚDM okazały się wielki świętem nie tylko dla przybyłych do nas gości z zagranicy, ale naszym wspólnym. Daliśmy wyraźny sygnał, że jeśli działamy w dużym zespole, jesteśmy w stanie uczynić coś pięknego.

Jeszcze raz bardzo Państwu dziękujemy.

Józefa Szczurek – Żelazko   Dyrektor SP ZOZ w Brzesku
Adam Smołucha      Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Marek Kapusta       Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Logistyki

 

 

 

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu