Pół roku realizacji projektu

Print Friendly, PDF & Email

Dużo pozytywnych zmian u swoich podopiecznych zaobserwowali specjaliści prowadzący zajęcia w ramach projektu „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzonych na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego” realizowanego w Szpitalu Powiatowym w Brzesku. Bezpłatne zajęcia prowadzone są od pół roku w dwóch grupach: dla dzieci do 3 roku życia i od 4 do 7 lat.

– W przypadku każdego z uczestników możemy mówić o  znacznych postępach. Są one jednak bardzo indywidualne. Jedno dziecko  sprawniej wykonuje czynności, inne otworzyło się i z uśmiechem reaguje na kontakt z terapeutą – wylicza Anna Dębińska z Ośrodka Rehabilitacji Dziennej  dla Dzieci.

W ramach projektu utworzone zostały wielospecjalistyczne zespoły wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Zajęcia miały charakter indywidualny.

Pierwsza tura projektu, obecnie realizowana, potrwa do końca roku. Kolejna dla nowych uczestników przewidziana jest w przyszłym roku. Nabór ruszy jesienią.

Do  udziału w projekcie kwalifikują się dzieci urodzone przedwcześnie, z obciążonym wywiadem okołoporodowym, zaburzeniem rozwoju ruchowego, zaburzeniem w zakresie narządu wzroku, z zaburzonym rozwojem narządu słuchu i mowy,  zaburzonym rozwojem funkcji poznawczych, zaburzeniem pobierania pokarmu, zaburzeniami sprzężonymi ruchowo-zmysłowo-intelektualnymi.

Rejestracja do programu w ramach wczesnej interwencji tel. 146621253 e-mail: wczesnainterwencja@spzoz-brzesko.pl lub osobiście w siedzibie SP ZOZ w Brzesku pok. nr 015 (Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci) – rejestracja w godzinach 12.00-14.00.

Zajęcia  są realizowane w ramach projektu wspartego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Fot. Anna Dębińska – Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Dziennej  dla Dzieci

Wczesna interwencja

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu