Ponad 300 operacji endoprotezoplastyki w Brzeskiej Ortopedii!!!

Print Friendly, PDF & Email

Nasz zespół specjalistów z Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala nie ustaje w swojej codziennej pracy na rzecz Pacjentów.

Dzięki zaangażowaniu całego Personelu oraz sprawnemu działaniu, w listopadzie przekroczony został próg trzystu operacji z zakresu endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych, wykonanych w Szpitalu w Brzesku!

Przy tej okazji, Pani Dyrektor Alicja Syty złożyła na ręce Lekarza Kierującego Oddziałem Krzysztofa Szklannego oficjalne podziękowania dla całego zespołu Ortopedów, Pielęgniarek i Personelu Pomocniczego, doceniając tym samym ogromne zaangażowanie i codzienną pracę Personelu Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Wraz z Zastępcą Dyrektora ds. Administracji Medycznej i Pielęgniarstwa, Panią Ewą Chmielarz-Żwawą złożyły również gratulacje i życzenia wielu sukcesów w dalszej pracy.

Warto zaznaczyć, że oprócz zabiegów z zakresu endoprotezoplastyki, na co dzień Brzescy Ortopedzi przeprowadzają również inne operacje z praktycznie całego zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Serdecznie gratulujemy kolejnych sukcesów!

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu