Ponad 40 dzieci zakwalifikowało się do drugiej tury projektu

Print Friendly, PDF & Email

Zakończył się nabór do drugiej tury projektu „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzonych na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego ”. Tym razem w projekcie bierze udział ponad 40 małych pacjentów, większość z nich to dzieci do 3 roku życia.

– Każde z dzieci po rejestracji przejdzie badanie, na podstawie którego stworzymy indywidualny program  działań z zakresu wczesnej interwencji –  mówi Anna Dębińska z Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, działającego w Szpitalu Powiatowym w Brzesku.

Projekt, który realizuje Szpital Powiatowy w Brzesku, pomyślany jest dla dzieci urodzonych przedwcześnie, z obciążonym wywiadem okołoporodowym, zaburzeniem rozwoju ruchowego, zaburzeniem w zakresie narządu wzroku, z zaburzonym rozwojem narządu słuchu i mowy,  zaburzonym rozwojem funkcji poznawczych, zaburzeniem pobierania pokarmu, zaburzeniami sprzężonymi ruchowo-zmysłowo-intelektualnymi.

W ramach projektu przez cały rok prowadzone są  bezpłatne zajęcia dla dzieci ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem. Są też warsztaty dla  rodziców.

Projekt jest finansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnym naborze projektu, który ruszy w kwietniu 2020 roku, mogą się  kontaktować z SP ZOZ w Brzesku, w godz. od 12.00-14.00 – parter, pokój nr 015 (Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci)
Telefonicznie: nr tel. 507 219 581, 507 219 651, 14 662 12 01,
e-mail: wczesnainterwencja@spzoz-brzesko.pl

Fot. Anna Dębińska – Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

Anna Dębińska z Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu