Poradnia i Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień w nowych pomieszczeniach

Print Friendly, PDF & Email

PIC04972.JPGUruchomiona od stycznia 2011 r. Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w brzeskim SP ZOZ przeniosła się do nowej siedziby. Dla potrzeb jej działalności wyremontowano pomieszczenia w parterowym budynku wielofunkcyjnym, zlokalizowanym od strony wschodniej względem kompleksu szpitalnego, przed budynkiem Poradni i Gruźlicy i Chorób Płuc. Wspomniane pomieszczenia pierwotnie (w momencie wybudowania szpitala) służyły pracowni histopatologii, a od pewnego momentu były wolne i czasowo wykorzystywane na archiwum. -Gruntowny remont pomieszczeń całkowicie zmienił ich obraz. Wykładzina obiektowa na podłodze zamiast płytek PCV, sufit rastrowy podwieszany z zabudowanym oświetleniem w miejsce metalowego sajdingu, szersze drzwi w meblowym kolorze do gabinetów, odnowione sanitariaty ( w tym jeden dla niepełnosprawnych) – to wszystko spowodowało, że nowe pomieszczenia są efektowne i komfortowe, a jednocześnie spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Także poprawiony chodnik prowadzący do wejścia do Poradni nie jest już przeszkodą dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich- wyjaśnia Józef Gawron, zastępca dyrektora  ds. Administracji i Logistyki.
Wraz z Poradnią w nowe miejsce udał się także Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień od Alkoholu, który realizuje program terapii osób uzależnionych, mających problem z narkotykami i alkoholem. Pomaga osobom, które nie mają doświadczenia w utrzymywaniu dłuższej abstynencji, źle znoszą abstynencję, chcą uczestniczyć w spotkaniach terapeutycznych.  Dla nich nowa lokalizacja daje większy poziom dyskrecji i stwarza lepszą zachętę do podjęcia leczenia.
Oprócz pacjentów i terapeutów pod wrażeniem standardu pomieszczeń Poradni i Oddziału byli również przedstawiciele Małopolskiej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej, którzy 31 maja dokonali dopuszczenia do użytkowania odnowionych pomieszczeń na cele medyczne.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu