Poradnia Medycyny Pracy – zawieszenie badań okresowych dla pracowników

Print Friendly, PDF & Email

W związku z istniejącym stanem epidemii, na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz.568) Poradnia Medycyny Pracy działająca w SPZOZ w Brzesku zawiesza wykonywanie badań okresowych dla pracowników.

Badania wstępne i kontrolne będą odbywać się na bieżąco w godzinach pracy Poradni Medycyny Pracy dostępnych na stronie szpitala:
https://www.spzoz-brzesko.pl/uslugi-medyczne/poradnie-specjalistyczne/poradnia-medycyny-pracy/

Rejestracja do poradni,  tel. 14 66 21 336.

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu