Porody rodzinne w szpitalu w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

W związku z pytaniami pacjentek, uprzejmie przypominamy, iż w naszym Szpitalu dostępne są porody rodzinne.

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych pacjentek, osób towarzyszących, noworodków oraz personelu, nadal obowiązują zalecenia dla osób towarzyszących. Prosimy o ich przestrzeganie:

  • Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przed terminem porodu ograniczyć do minimum kontakty z innymi osobami celem zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem.
  • W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca.
  • Osoba towarzysząca w dniu porodu musi być zdrowa. Osoby pozostające w kwarantannie, izolacji, objęte nadzorem epidemiologicznym nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala (Zgodnie z aktualnymi wytycznymi NFZ od 15.07.2020 r. osoba towarzysząca nie musi posiadać wyniku testu PCR w kierunku COVID-19).
  • Osoba towarzysząca nie opuszcza sali porodowej, w której przebywa z rodzącą, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego.
  • Osoba towarzysząca opuszcza szpital najpóźniej 2 godziny po porodzie rozwiązanym drogami natury. W tym czasie przebywa z pacjentką w sali jednoosobowej.
  • Osoba towarzysząca jest zobowiązana do stosowania się do zaleceń przekazywanych przez personel medyczny.

O obecności osoby towarzyszącej podczas udzielanych procedur zdrowotnych w czasie porodu każdorazowo decyduje lekarz dyżurny odpowiedzialny za trakt porodowy, uwzględniający bieżące warunki lokalowe oraz względy epidemiologiczne i powyższe zalecenia.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu