Porody rodzinne w szpitalu w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

W związku z pytaniami i prośbami pacjentek, uprzejmie informujemy, iż w naszym Szpitalu wznowiliśmy porody rodzinne.

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych pacjentek, osób towarzyszących, noworodków oraz personelu, nadal obowiązuje szereg zaleceń. Prosimy o ich przestrzeganie:
1. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do minimum kontakty z innymi osobami celem zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem.
2. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca.
3. Osoba towarzysząca w dniu porodu musi być zdrowa. Osoby pozostające w kwarantannie, izolacji, objęte nadzorem epidemiologicznym nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala (Zgodnie z aktualnymi wytycznymi NFZ od 15.07.2020 r. osoba towarzysząca nie musi posiadać wyniku testu PCR w kierunku COVID-19).
4. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do zaopatrzenia się w maskę chirurgiczną, rękawiczki we własnym zakresie, przed zgłoszeniem się do Szpitala.
5. Przy przyjęciu do szpitala osoba towarzysząca przechodzi pomiar temperatury i wypełnia ankietę epidemiologiczną oraz stosuje się do wszystkich zaleceń personelu.
6. Osoba towarzysząca nie opuszcza sali porodowej, w której przebywa z rodzącą, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego.
7. Osoba towarzysząca opuszcza szpital najpóźniej 2 godziny po porodzie rozwiązanym drogami natury. W tym czasie przebywa z położnicą w sali jednoosobowej.
8. Po zakończeniu udziału w porodzie, osoba towarzysząca, zdejmuje odzież ochronną, dezynfekuje ręce i w maseczce opuszcza Trakt Porodowy kierując się do wyjścia ze szpitala.
9. Osoba towarzysząca jest zobowiązana do stosowania się do zaleceń przekazywanych przez personel medyczny.
10. Przypominamy, iż nadal w całym Szpitalu obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.

Decyzję dotycząca obecności osoby towarzyszącej przy porodzie, mając na uwadze względy organizacyjne oraz powyższe zalecenia podejmuje lekarz kierujący oddziałem lub lekarz dyżurny  oddziału ginekologiczno-położniczego, uwzględniając warunki lokalowe oraz względy organizacyjne pozwalające na izolację pacjentek i osób towarzyszących od innych pacjentek.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu