Porody ze znieczuleniem na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo
Informujemy, że w Oddziale Ginekologiczno-Połozniczym szpitala w Brzesku została wprowadzona procedura znieczulenia zewnątrzoponowego do porodu.
Znieczulenie wykonywane jest bezpłatnie w ramach świadczeń kontraktowanych przez
NFZ.
Decyzję o możliwości zastosowania znieczulenia zewnątrzoponowego do porodu podejmuje lekarz ginekolog-położnik nadzorujący poród, po konsultacji z lekarzem anestezjologiem prowadzącym znieczulenie.
Celem znieczulenia zewnątrzoponowego podczas porodu jest zminimalizowanie bólu do poziomu akceptowanego przez rodzącą kobietę. Znieczulenie ogranicza stres związany z porodem, umożliwia zachowanie pełnej aktywności ruchowej i świadomości podczas porodu, co ułatwia poród w preferowanej przez pacjentkę pozycji i dobrą współpracę z położną .
Pacjentkom rodzącym w naszym oddziale zapewniamy bezpieczne warunki porodu, opiekę profesjonalnego zespołu lekarzy, położnych i pielęgniarek oraz komfortowe warunki pobytu.
Więcej informacji na temat znieczulenia oraz przygotowania się do porodu można uzyskać w Poradniach Ginekologiczno-Polożniczych oraz w Szkole Rodzenia działającej przy naszym oddziale.

Telefony:

  •  Poradnia Ginekologiczno – Położnicza Brzesko – 146621452
  • Poradnia Ginekologiczno – Położnicza Wola Dębińska – 146658564
  • Szkoła Rodzenia w Brzesku przy Oddziale Gin.-Poł.- 146621461
  • Położna Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego- 1446621463ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu