Porozumienie pomiędzy SP ZOZ w Brzesku a PPWSZ w Nowym Targu

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 2.02.2017r. w szpitalu w Brzesku podpisane zostało porozumienie pomiędzy SP ZOZ w Brzesku a Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu. Porozumienie dotyczy partnerstwa w projekcie: „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu, które przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.

Porozumienie dotyczy studenckich praktyk zawodowych i zajęć praktycznych realizowanych w procesie kształcenia pielęgniarek, które umożliwią studentom rzetelne przygotowanie się do zawodu. W imieniu SP ZOZ w Brzesku porozumienie podpisał Dyrektor Adam Smołucha, z ramienia uczelni w spotkaniu uczestniczyli: Wice Kanclerz  PPWSZ w Nowym Targu Pan Andrzej Sasuła oraz Pani Maria Półtorak- koordynator kierunku Pielęgniarstwo. Projekt realizowany jest z Funduszu Europejskiego- Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu