Potrójne święto

Print Friendly, PDF & Email

dsz_2016_mini2Trzy w jednym, tak można byłoby powiedzieć o dzisiejszych uroczystościach, które odbyły się w Brzesku. Mowa o piątej rocznicy powstania Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzesku oraz tutejszego Hospicjum, nadania placówce imienia Świętego Jana Pawła II oraz o dniu pracownika służby zdrowia. Organizatorami uroczystości byli: Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa (wraz z zarządem, oraz Radą Powiatu), dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Józefa Szczurek – Żelazko oraz Krzysztof Gac, dyrektor Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Hospicjum w Brzesku. Uroczystości religijne odbyły się w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła iw Brzesku, a oficjalne w Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym.

List biskupa

Jak już wspomnieliśmy potrójne święto rozpoczęła msza święta, koncelebrowana, która została odprawiona w kościele parafialnym w Brzesku. Koncelebrze przewodniczył biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej (emerytowany) Władysław Bobowski, Hierarcha modlił się za pracowników brzeskiej służby zdrowia, ale także ich pacjentów. Odczytał list ordynariusz, biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, skierowany do uczestników uroczystości. Biskup Andrzej Jeż napisał, że służby zdrowia nie należy traktować jako zwyczajnej pracy, to służba, misja, czynienia dobra drugiej osobie. Dziękował za wielkie serce i zaangażowanie. Podkreślał, że swoimi rozważaniami modlitewnymi obejmuje nie tylko chorych, ale także tych którzy się nimi na co dzień, opiekują. Puentował: – Życzę pracownikom służby zdrowia wytrwałości w czynieniu dobra – napisał biskup Andrzej Jeż.

Odkurzanie historii..

Po nabożeństwie uczestnicy przeszli do Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego. Oficjalne uroczystości rozpoczęło wprowadzenie sztandaru SPZOZ Brzesko oraz odśpiewanie hymnu państwowego. Zebranych powitali: dyrektor Józefa Szczurek – Żelazko, starosta Andrzej Potępa i dyrektor Krzysztof Gac. Dyrektor Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Hospicjum przypomniał idee powstania jednostki, którą – jak wynika z analiz ekonomicznych – skutecznie zarządza. – Kiedyś, w budynku ZOL i Hospicjum znajdował się oddział dla przewlekle chorych.  Z racji ogromnych kosztów, generował on straty dla szpitala. Zapadła zatem decyzja o jego likwidacji i powołaniu w to miejsce ZOL. Zaraz zrodziła się idea, by przy ZOLu powstało także stacjonarne Hospicjum – wspominał dyrektor Krzysztof Gac. Determinacja władz powiatu brzeskiego, którym w sukurs przyszedł poseł na Sejm RP Edward Czesak doprowadziła do wyremontowania „starego szpitala” – w tym miejscu mieścił się też kiedyś szpital w Brzesku, przed oddaniem nowego), zakontraktowania usług i powstania ZOL – Hospicjum. Dzisiaj placówka zatrudnia ponad 70 osób, udzielając pomocy setkom osób przewlekle chorych, lub w przypadku Hospicjum, pozostających w stanie wegetatywnym.

Patron placówki

Podczas uroczystości Zakładowi Opiekuńczo Leczniczemu i Hospicjum nadano imię Świętego Jana Pawła II. – Swoim życiem, chorobą, cierpieniem, śmiercią pokazał istotę człowieczeństwa, istotę pogodzenia się z tym, co Bóg nam zapisał – celnie podkreślił starosta Potępa. Uchwałę o nadaniu placówce patrona odczytał przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego, Kazimierz Brzyk. Chwilę później biskup Władysław Bobowski, poświęcił okolicznościową tablicę, która niebawem zawiśnie na murach placówki. – To doskonały wybór. Jan Paweł II był nie tylko jednym z najwybitniejszych papieży, ale swoim życiem udowodnił, że można cierpieć z pokorą i wiarą, że nasz żywot ziemski to tylko chwila w komunii z Panem w niebie – mówił naszej redakcji biskup Władysław Bobowski. W imieniu pracowników, ale także pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Hospicjum w Brzesku, podziękował dyrektor Krzysztof Gac. – Staramy się, swoją posługą potrzebującym, wypełnić testament naszego wielkiego rodaka, Papieża – Polaka, Świętego Jana Pawła II. Jestem przekonany, że nas wspiera w tym trudnym zadaniu – mówi Krzysztof Gac.

Goście dopisali

Na brak gości organizatorzy narzekać nie mają prawa. Senat RP reprezentował senator Zbigniew Cichoń (legendarny obrońca Solidarności i działaczy opozycji antykomunistycznej z czasów Polski Ludowej); Sejm reprezentowali – poseł Józefa Szczurek – Żelazko (dyrektor SP ZOZ w Brzesku, była radna wojewódzka); Urszula Rusecka (była radna wojewódzka i wiceburmistrz Wieliczki) oraz Anna Czech (dyrektor szpitala wojewódzkiego w Tarnowie, była radna wojewódzka). Był pierwszy wicewojewoda małopolski, wieloletni zastępca dyrektora brzeskiego szpitala, Józefa Gawron. Sejmik samorządowy województwa małopolskiego „delegował” Wojciecha Skrucha (skarbnika gminy Ciężkowice, specjalistę z zakresu prawa i finansów publicznych). W gronie powiatowych notabli dostrzegliśmy starostę Andrzeja Potępę, wicestarosta Ryszarda Ożóga, przewodniczącego Rady Powiatu Brzeskiego Kazimierza Brzyka oraz radnych Marka Antosza, Sławomira Patera, Ewę Cierniak – Lambert, Tomasza Latochę, Justynę Wojtowicz – Wodę (sekretarza gminy Dębno), Stanisława Pacurę, byłego wicestarostę brzeskiego. Nie zabrakło burmistrza Brzeska Grzegorza Wawryki, wójta gminy Dębno, Wiesława Kozłowskiego, wójta gminy Szczurowa Mariana Zalewskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku, Krzysztofa Ojczyka, radnych miejskich Ewy Chmielarz, Adama Kwaśniaka, Barbary Borowieckiej, Adama Smoluchy (jednocześnie z-ca dyrektor SP ZOZ Brzesko). Pojawili się także komendant powiatowy policji, Roman Gurgul oraz szef miejscowej PSP Dariusz Pęcak. Nie obyło się bez dyrektorów powiatowych i gminnych instytucji. Oczywiście: najważniejszymi gośćmi byli pracownicy obchodzącego jubileusz ZOL i Hospicjum oraz szpitala powiatowego w Brzesku.

Gratulację…

Starosta brzeski Andrzej Potępa nawiązał do życia patrona. Wspomniał o wielkim cierpieniu, znoszonym z godnością przez Jana Pawła II. Mówił, że praca w ZOL, a zawłaszcza w Hospicjum, wymaga determinacji, empatii oraz ogromnej siły psychicznej. – Niech Bóg Wam to wynagrodzi. Od pięciu lat niesiecie ulgę w cierpieniu, w bólu. Za to wszystko raz jeszcze Wam serdecznie dziękuję – mówił do pracowników ZOL i Hospicjum starosta Andrzej Potępa. Dziękował także pracownikom brzeskiego szpital, gratulował z okazji dnia pracownika służby zdrowia. Poseł Józefa Szczurek – Żelazko przypomniała, że 18 października to dzień służby zdrowia, której patronuje święty Łukasz. – Ewangelista Łukasz mówił, że Chrystus leczy nie tylko ducha, ale i cało. Dlatego naszą powinnością, jako pracowników służby zdrowia jest leczenie, ale także wspieranie na duchu. Szczególnie trudne jest to w hospicjach – mówiła najwyraźniej wzruszona poseł Józefa Szczurek – Żelazko. – Najlepszego z okazji waszego święta, powodzenia w pracy zawodowej i życiu prywatnym – mówiła poseł. Do tych serdeczności dołączył senator Zbigniew Cichoń. – Podziwiam pracowników służby zdrowia, niech Bóg Wam błogosławi – mówił senator. Poseł Anna Czech była zaskoczona determinacją i chęcią współdziałania lokalnych samorządów. – Tarnów, chociaż kilka razy większy od Brzeska, do tej pory nie ma stacjonarnego hospicjum – mówiła poseł Czech. Na aspekty ciężkiej pracy w służbie zdrowia zwróciła uwagę także Urszula Rusecka. – Dzięki takim ludziom jak pracownicy służby zdrowia, wiara w dobro, wiara w solidaryzm społeczny, nabiera nowego wymiaru – podkreślała poseł Rusecka. Wojciech Skruch gratulował w imieniu sejmiku województwa małopolskiego. – Wszystkim pracownikom służby zdrowia: brzeskiego szpitala, ZOLu i Hospicjum, ale także z innych placówek, życzę wszystkiego najlepszego. Powodzenia nie tylko w pracy zawodowej, ale także w życiu osobistym – mówił radny Wojciech Skruch. Na scenie pojawili się także burmistrz Grzegorz Wawryka oraz wójt Wiesław Kozłowski. – Przez wiele lat, jako starosta, a pan wójt Wiesław Kozłowski, jako radny powiatu brzeskiego, współpracowaliśmy ze szpitalem. Poczynione wspólnie inicjatywy restrukturyzacji zatrudnienia, a także ogromne nakłady finansowe, sprawiły, że możemy być dumni z naszego szpitala – podkreślał burmistrz Grzegorz Wawryka. Gratulacje składali także przedstawiciel izby pielęgniarskiej, okolicznościowy adres przysłał m.in. senator Kazimierz Wiatr, poseł PE Edward Czesak oraz poseł na Sejm RP. Wiesław Krajewski.

Odznaczenia od prezydenta

Stanisław Pacura, otrzymał od prezydenta RP, Brązowy Krzyż Zasługi. Wręczając mu odznaczenie wicewojewoda małopolski Józef Gawron podkreślał jego ogromne zasługi w postanie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Hospicjum w Brzesku. – Działalnością mojego serdecznego kolegi można byłoby obdzielić wiele osób. Zawsze cechowała go skromność, pokora, szacunek do drugiego człowieka – mówił wicewojewoda Józef Gawron.  Stanisław Pacura w 1980 roku wstąpił do Niezależnego samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Włączył się w przygotowania do wyborów 4 czerwca 1989 roku, po stronie Komitetów Obywatelskich. Rok później, współtworzył Komitet Obywateslki Miastya i Gminy Brzesko. Przez wiele lat był radnym Rady Miejskiej, pełnił funkcję wiceburmistrza Brzeska w latach 1998 – 2002. Od kilku kadencji zasiada w Radzie Powiatu Brzeskiego. Przez cztery lata, w okresie od 2006 do 2010 pełnił funkcję wicestarosty brzeskiego. Był obok posła Edwarda Czesak oraz dyrektor szpitala powiatowego w Brzesku, Józefy Szczurek – Żelazko orędownikiem powołania publicznego Zakładu Opieki Leczniczej oraz Hospicjum w Brzesku. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Społecznej Rady ZOL i Hospicjum, radnym powiatu, szefem klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Przed niespełna dwoma laty został wybrany na sołtysa Mokrzysk, w gminie Brzesko. To jeden z najbardziej doświadczonych samorządowców w powiecie brzeskim.

Maria Kędziora, lekarz medycyny, znana brzeska działaczka społeczna, została uhonorowana Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Został on jej przyznany przez Prezydenta RP w uznaniu wielu zasług dla miasta i powiatu. Jak podkreślano w laudacji: zasług zarówno na płaszczyźnie medycznej, jak i społecznej. Pani Maria jest lekarzem od ponad 50 lat. Od 35 lat związana jest z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Brzesku. Jest specjalnością jest rehabilitacja. To ona tworzyła podwaliny pod rehabilitację w tutejszym szpitalu: a wszystko zaczęło się od porad, potem była przychodnia, a w końcu powstał oddział – jeden z najnowocześniejszych i najbardziej renomowanych w Małopolsce. Ale pani doktor Maria Teresa Kędziora jest także wielkim społecznikiem. Przed wieloma laty była inicjatorem powołania do życia Stowarzyszenia „Ostoja”. Ta organizacja pożytku publicznego prowadzi między innymi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzesku. Dzięki temu, kilkudziesięciu niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie, korzysta codziennie, od poniedziałku do piątku z całego wachlarza usług o charakterze rehabilitacyjnym, ruchowym, działają w różnych kołach zainteresowań. W ten sposób WTZ odciąża rodziny niepełnosprawnych i sprawia, że podopieczni i WTZ mają zapewnioną opiekę i rehabilitację na najwyższym poziomie.

Antoni Skóra , doktor nauk medycznych został także uhonorowany przez prezydenta RP Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Jest lekarzem reumatologiem, z Brzeskiem związany od 1973 roku. W sumie jako lekarz przepracował ponad 50 lat. Nadal jest czynny zawodowo. Należy do grona najwybitniejszych specjalistów tej branży w Małopolsce. Jest autorem opracowań naukowych, ale także bierze czynny udział w różnego rodzaju konferencjach naukowo – medycznych, seminariach związanych z reumatologią. – Jest nie tylko wysokiej klasy specjalistą, ale także człowiekiem wielkiego serca. Pracę traktuję jak powołanie, jak misję. Wiem co mówię, bo zarówno z doktorem Antonim Skórą, jak i panią doktor Marią Kędziora, pracowałem razem w naszym szpitalu powiatowym – mówił podczas laudacji, wręczając mu medal, wicewojewoda Jerzy Gawron. Doktor Antoni Skóra specjalizuję się w reumatologii, dziedzinie medycyny, która jeszcze przed kilkudziesięcioma laty była niedoceniania przez świat nauki. Przez te 50. lat praktykowania udzielił… kilkadziesiąt tysięcy porad lekarskich. Od wielu lat pacjenci zawsze wypowiadają się o nim w samych superlatywach. I trudno się im dziwić: to nie tylko doskonały lekarz, ale także wielki erudyta.

W imieniu nagrodzonych podziękował Stanisław Pacura. Mówił, że kiedy przed kilkoma laty samorząd powiatowy musiał zlikwidować oddział dla przewlekle chorych (w tym budynku jest dzisiaj ZOL i Hospicjum) od razu pojawiła się koncepcja powołania publicznej placówki, która świadczyłaby usługi w tym zakresie. – Dla mnie, nie medale, nie odznaczenia, nie zaszczyty, ale ludzka wdzięczność jest najważniejsza. I przyznam, że sporo jej doświadczyłem w ostatnich latach – mówił Stanisław Pacura.

Podziękowania

Dyrektor Krzysztof Gac złożył podziękowania kilku swoim pracownikom. Okolicznościowy adres odebrali: Wojciech Zastawny, ksiądz Józef Waśko (kapelan ZOL i Hospicjum), Halina Gdowska, Marzena Czernik, Ewa Laska, Marzena Janowa oraz Mirosław Mrożek. Specjalne adresy okolicznościowe, z okazji 5.lecia powstania i nadania imienia placówce, odebrały także osoby szczególnie zaangażowane w jej tworzenie. Na tej liście znaleźli się: wicewojewoda małopolski Józefa Gawron, poseł Józefa Szczurek – Żelazko, starosta Andrzej Potępa, wicestarosta Ryszard Ożóg (w momencie tworzenia był starostą); były wicestarosta brzeski Stanisław Pacura, były przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego, Sławomir Pater, obecny szef samorządu Kazimierz Brzyk, burmistrz Grzegorz Wawryka, Alicja Syty oraz Adam Smolucha (zastępca dyrektora SPZOZ Brzesko).

Na koniec zaprezentowali się przedstawiciele Szkoły Muzycznej w Brzesku, a potem była możliwość spotkania towarzyskiego i poczęstunek dla gości i pracowników.

źródło: Mirosław Kowalski   www.brzesko.com.pl

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu