Powstanie małopolska platforma informacji medycznej.

Print Friendly, PDF & Email

Brzeski szpital, podobnie jak blisko czterdzieści innych tego typu placówek w województwie, wejdzie do Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM). W efekcie w ciągu najbliższych trzech lat ma powstać regionalna platforma służąca do wymiany informacji medycznej pomiędzy małopolskimi szpitalami.
Na wdrożenie systemu brzeski szpital otrzyma ponad 4,3 mln zł. Pieniądze te pokryją zakup sprzętu informatycznego oraz modernizację serwerowni oraz istniejącej sieci.
– W planach jest także zakup systemów zabezpieczających, które mają zapewnić bezpieczne przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej– wylicza Sabina Nizioł, kierownik sekcji informatycznej Szpitala Powiatowego w Brzesku.
Celem projektu będzie umożliwienie placówkom medycznym przejścia z papierowego na elektroniczny system wytwarzania dokumentacji medycznej oraz stworzenie możliwości do wymiany dokumentacji medycznej pacjenta pomiędzy placówkami medycznymi. Udostępnienie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej będzie możliwe, podobnie jak to jest dla wersji papierowej, po wyrażeniu zgody przez pacjenta.

– Wszystko to ma usprawnić dostęp do danych medycznych , które są niezbędne w trakcie leczenia pacjenta. Lekarz, który przyjmie pacjenta do szpitala , będzie mógł uzyskać informację gdzie wcześniej i z jakiego powodu ten pacjent był leczony oraz będzie miał dostęp do jego wyników badań, wykonywanych w innej placówce – wyjaśnia Adam Smołucha, dyrektor Szpitala Powiatowego w Brzesku.

MSIM prawie w całości będzie finansowany z funduszy unijnych. Szpital musi dołożyć ok. 200 tys. Zł, drugie 200tys. Zł zadeklarowały władze powiatu brzeskiego. Liderem projektu, który ma być wdrożony do 2021, jest Województwo Małopolskie.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu