Pozyskane dodatkowe środki

Print Friendly, PDF & Email

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku realizuje zadanie inwestycyjne polegające na dostosowaniu budynków SP ZOZ w zakresie bezpieczeństwa i ochrony p.poż. do obowiązujących wymogów i przepisów prawa.
W ramach zadania dokonał zakupu drzwi ognioodpornych, celem wydzielenia stref pożarowych.
Zadanie to realizowane jest przy udziale dofinansowania z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. Oddział w Krakowie w wysokości 36 000 zł.

Składamy serdeczne podziękowanie za przekazane środki.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu