PRACOWNIA TK – przerwa w wykonywaniu badań.

Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 22 lipca 2013r. do 31 sierpnia 2013r. nastąpi przerwa w wykonywaniu badań TK w Pracowni Tomografii Komputerowej SP ZOZ w Brzesku. Związana jest ona z demontażem starego aparatu i instalacją oraz uruchomieniem nowego spiralnego 16- rzędowego aparatu TK, przez co poprawi się jakość wykonywanych zdjęć oraz poszerzy ich zakres.

Rejestracja pacjentów, na terminy począwszy od 1 września br. prowadzona jest na bieżąco w Sekretariacie Zakładu Radiologii osobiście, telefonicznie – nr tel. 14 66 21 377 lub przez osoby trzecie.

 W przypadku skierowania na pilne badanie TK najbliżej zlokalizowane pracownie TK, które posiadają podpisaną umowę z NFZ znajdują się w:

  1. Szpitalu Powiatowym w Bochni, ul. Krakowska  31, tel. 14 615 32 66
  2. Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, tel. 14 631 04 01
  3. Szpitalu Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, tel. 14 631 58 55

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu