Program komputerowy LOGOPEDIA w Poradni Logopedycznej

Print Friendly, PDF & Email

Od grudnia 2008 roku uruchomiony został program “Logopedia”, który pozwala na przeprowadzenie diagnozy logopedycznej, zapisywanie jej wyników oraz przeprowadzenie efektywnej i atrakcyjnej dla dziecka terapii najczęściej zaburzonych głosek języka polskiego. Program przeznaczony jest do terapii mowy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Zajęcia logopedyczne w tym zakresie prowadzone są przez Panią mgr Anetę Garlacz.

W skład serii LOGOPEDIA wchodzą następujące części:
1. Program zarządzający wszystkimi programami do diagnozy i terapii – Aplikacja logopedy, umożliwiający rejestrację pacjentów, zapisywanie wyników diagnozy logopedycznej oraz śledzenie postępów w terapii.
2. Programy do diagnozy i terapii logopedycznej:

  • szereg ciszący: ś, ź, ć, dź
  • szereg syczący: s, z, c, dz
  • szereg szumiący: sz, ż, cz, dż
  • różnicowanie szeregów
  • głoska r
  • sfonem – program do badania i terapii słuchu fonemowego
  • echokorektor – program do terapii zaburzeń tempa mowy
  • mowa bezdźwięczna – program do terapii dźwięcznych głosek szczelinowych, zwarto – szczelinowych i zwartych.

Programy te przeznaczone są do bezpośredniej pracy z dzieckiem podczas zajęć logopedycznych. Zabawowa forma programów przynosi ogromną satysfakcję pacjentom
i w bardzo dużym zakresie zwiększa koncentrację uwagi. Podnosi to efektywność terapii. Żmudne ćwiczenia logopedyczne z użyciem komputera staja się dla dziecka świetną zabawą. Zaawansowany system reakcji programów na poprawne odpowiedzi mobilizuje i zachęca do wysiłku. Szybko można sprawdzić poprawność wykonania ćwiczeń, skorygować błędy
i uczyć się samokontroli.
Odpowiednio dobrany stopień trudności ćwiczeń i oczekiwana nagroda w formie niespodzianki dodatkowo wzmacniają motywację dziecka.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu