Program profilaktyki gruźlicy

Print Friendly, PDF & Email

Program adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy.

Do programu kwalifikują się szczególnie osoby, które: miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą a także mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).

Program profilaktyki gruźlicy w brzeskim szpitalu realizowany jest przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

W ramach programu przygotowywany jest wywiad, zakończony wypełnieniem ankiety. Program obejmuje także przeprowadzenie szkolenia zdrowotnego.

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Brzesko – 14 66 21 206
Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Jadowniki (rejestracja ogólna) – 14 66 30 533

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu