Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 10.03.2017 r. w Krakowie Dyrektor SP ZOZ podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pn.: „Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego.” Łączna wartość projektu wynosi 623 675,00 zł, w tym kwota dofinansowania to 592 491,25 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu brzeskiego oraz przeprowadzenie 600 badań kolonoskopowych– w terminie do 31 grudnia 2018r.

W ramach projektu, oprócz wykonywania badań profilaktycznych, prowadzona będzie szeroka kampania informacyjno-edukacyjna, mająca poszerzyć świadomość mieszkańców powiatu brzeskiego na temat choroby nowotworowej, wczesnego wykrywania i metod leczenia.

Badaniami profilaktycznymi objęte zostaną osoby w wieku 50-65 lat oraz mające 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także w wieku 25 -49 lat jeśli w rodzinie wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością.

Rejestracja do badań odbywać się będzie pod numerem telefonu: 519 317 007 lub osobiście w budynku SP ZOZ w Brzesku – w Pracowni endoskopii III piętro pok. 369.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu