Program profilaktyki zakażeń meningokokowych i pneumokokowych

Print Friendly, PDF & Email

W związku z kontynuacją realizowanego we współpracy ze Starostwem Powiatowym “Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieży z grup największego ryzyka zamieszkałych na terenie Powiatu Brzeskiego” SP ZOZ w Brzesku informuje:

W związku ze zmianą “Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieży z grup największego ryzyka zamieszkałych na terenie Powiatu Brzeskiego” SP ZOZ w Brzesku informuje:

 1. Szczepieniami zostają objęte dzieci i młodzież zapisana do lekarzy rodzinnych na terenie obejmującym opieką lekarską przez SP ZOZ w Brzesku (Poradnia D w Brzesku, ul. Kościuszki 68, OZ w Uszwi, OZ w Jadownikach, OZ w Woli Dębińskiej)
 2. Szczepieniami przeciwko meningokokom zostanie objęta młodzież urodzona w latach 1994-2009 (po ukończeniu I-go roku życia) – z gminy Brzesko.
 3. W OZ w Uszwi i OZ Wola Dębińska szczepieniami przeciwko pneumokokom zostają objęte dzieci urodzone 2008 roku i wcześniaki urodzone w 2010 Szczepieniami przeciwko meningokokom zostaje objęta młodzież urodzona w 1994 i 1995 r.
 4. Koszty szczepionek pokrywane są przez Powiat Brzeski i poszczególne Gminy z terenu Powiatu Brzeskiego oraz przez rodziców i tak ceny szczepionek w poszczególnych punktach szczepień zostały zmienione na następujące :

  Por. “D” Brzesko
  Szczepionka NEISVAC-C- przeciwko meningokokom – 33,56
  Szczepionka Prevenar- przeciwko pneumokokom – 66.00

  OZ Jadowniki
  Szczepionka NEISVAC-C- przeciwko meningokokom – 33,56
  Szczepionka Prevenar- przeciwko pneumokokom – 66.00

  OZ Uszew
  Szczepionka MENINGITEC – przeciwko meningokokom – 38,00Szczepionka Prevenar- przeciwko pneumokokom – 110,00

  OZ Wola DębińskaSzczepionka MENINGITEC – przeciwko meningokokom – 39,00
  Szczepionka Prevenar- przeciwko pneumokokom – 115,00

 5. Osoby zainteresowane szczepieniami powinny zgłosić się do lekarza rodzinnego w celu wypełnienia wniosku o udzielenie dofinansowania wykonania szczepienia i oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykonanie szczepienia.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni uiszczają kwotę stanowiącą ich udział w koszcie szczepionek w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku ul. Głowackiego 51 III piętro p. 312 (kasa starostwa) lub na rachunek Starostwa Powiatowego w PKO BP S.A. oddział Brzesko nr 82 1020 4984 0000 4702 0040 9615 (z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz nazwy szczepienia) w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku oraz oświadczenia.
 7. Bliższe informacje nt szczepień można uzyskać w Placówkach SP ZOZ (Poradnia “D” w Brzesku, ul. Kościuszki 68- tel. 14 66 21 168, OZ w Jadownikach- tel. 14 66 30 533, OZ w Woli Dębińskiej – tel. 14 66 58 564, OZ w Uszwi- tel. 14 66 48 128 ).
 8. Program będzie realizowany do czasu wyczerpania szczepionek przypadających na daną gminę, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010r. O objęciu Programem decyduje data wpływu wniosków.
 9. Rodzice, którzy wpłacili już należne kwoty, a dzieci nie zostały jeszcze zaszczepione mogą zgłaszać się do kasy Starostwa Powiatowego w Brzesku po różnicę wynikającą ze zmiany stawki.

Opracowała:
mgr Danuta Pabian

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu