Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce

Print Friendly, PDF & Email

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku zaprasza wszystkie dziewczynki, które brały udział w Programie w 2018 roku (wymagające zakończenia cyklu szczepień w 2019 roku) zameldowanych w Gminie Brzesko do udziału w Programie zdrowotnym dotyczącym profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce.

Celem Programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy lub odbytu poprzez wdrożenie profilaktyki polegającej na edukacji zdrowotnej oraz BEZPŁATNE szczepienia drugą dawką przeciwko wirusowi HPV.

Program jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Brzeskiego oraz współfinansowany z budżetu Gminy BRZESKO.

Szczepienia dziewczynek zameldowanych w gminie Brzesko realizowane są w dniach:
Poradni Dziecięcej Przychodni Rejonowej w Brzesku, ul. Kościuszki 68:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 8:00 do 18:00, piątek w godzinach 8:00-13:00 i 14:00- 18:00.
Ośrodku Zdrowia w Jadownikach, ul. Środkowa 2, w dniach:
wtorek, środa, piątek od 8:00-13:00; poniedziałek, czwartek 11:25-17:00,

Jednocześnie informujemy, że dzieci zameldowane na terenie Gminy Brzesko, a zadeklarowane do innego lekarza POZ poza Przychodnią Dziecięcą w Brzesku oraz w Jadownikach także mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciw zakażeniom HPV (jako kontynuacja szczepienia).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów:
Poradnia Dziecięca –Brzesko: 14 66 21 168, 14 66 21 316
OZ Jadowniki: 14 66 30 533

Program będzie realizowany do 22 listopada 2019 r.

Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz. Każde szczepienie przeprowadzone będzie po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dziewczynki na jego realizację. Należy pamiętać, że w dniu ustalonego szczepienia rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić się z książeczką zdrowia dziecka.

Loga instytucji finansujących program zdrowotny

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu