Programy zdrowotne dot. profilaktyki zakażeń pneumokokowych i HPV

Print Friendly, PDF & Email

Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku zaprasza dzieci z Powiatu Brzeskiego do udziału w Programie zdrowotnym dotyczącym profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce.

Do programu szczepień przystępujemy po raz czwarty (w latach 2015-2017 zaszczepiono ok 500 dzieci) Pneumokoki (Streptococcus pneumoniae) – dwoinka zapalenia płuc jest niebezpieczną bakterią zwłaszcza dla niemowląt i dzieci do 2 roku życia. Bakterie te wywołują nie tylko zapalenie płuc, ale także zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zapalenie spojówek. Najbardziej niebezpieczne są inwazyjne zakażenia pneumokokowe czyli inwazyjna choroba pneumokokowa będąca przyczyną zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych oraz sepsy.

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA dzieci zameldowanych w Gminie Brzesko i urodzonych    w latach 2015 i 2016 (które nie ukończyły 3 roku życia w dniu przystąpienia do programu) oraz od 25 września dzieci poniżej 5 roku życia (ur. przed 1 stycznia 2017 r.) realizowane są w:

  1. Poradni Dziecięcej Przychodni Rejonowej w Brzesku, ul. Kościuszki 68:   w poniedziałek, środa, czwartek od 8:00 do 18:00, wtorek 8:00-14:00, piątek w godzinach 8:00-13:00.  
  2. Ośrodku Zdrowia w Jadownikach, ul. Środkowa 2, w dniach: wtorek, środa, piątek od 8:00-13:00; poniedziałek, czwartek 11:25-17:00.

Jednocześnie informujemy, że dzieci zameldowane na terenie Gminy Brzesko a zadeklarowane do innego lekarza POZ poza Przychodnią Dziecięcą w Brzesku oraz w Jadownikach także mogą skorzystać z darmowych szczepień p/pneumokokom.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów: Poradnia Dziecięca –Brzesko: 14 66 21 168, 14 66 21 316;  OZ Jadowniki: 14 66 30533;.

Program będzie realizowany do wyczerpania szczepionek  lub do 23 listopada 2018 r.
Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz. Każde szczepienie przeprowadzone będzie po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dziecka na jego realizację.  Należy pamiętać, że w dniu ustalonego szczepienia rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić  się z książeczką zdrowia dziecka.
Program jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Brzeskiego oraz współfinansowany z budżetu Gminy Brzesko.

 

Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku zaprasza wszystkie dziewczynki   w wieku 13 lat (rocznik 2005) oraz dziewczynki, które brały udział w Programie w 2017 roku (wymagające zakończenia cyklu szczepień  w 2018 roku) z Gminy Brzesko i Gminy Dębno do udziału  w Programie zdrowotnym dotyczącym profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce. Od 25 września dopuszcza się możliwość zaszczepienia dziewczynek w wieku 9-13 lat.

Celem Programu realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Brzeskiego oraz współfinansowanego z budżetu Gminy Brzesko i Dębno jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy lub odbytu poprzez wdrożenie profilaktyki polegającej na edukacji zdrowotnej oraz BEZPŁATNYCH szczepieniach przeciwko wirusowi HPV.

Szczepieniem mogą być objęte dziewczynki, które nigdy nie były szczepione przeciwko zakażeniom wirusa brodawczaka ludzkiego oraz dziewczynki, które rozpoczęły szczepienia, ale nie otrzymały wszystkich wymaganych dawek szczepionki. Zalecanym w Programie schematem szczepień przeciwko HPV dziewczynek w wieku 9- 13 lat jest schemat dwudawkowy.

Szczepienia dziewczynek zameldowanych w gminie Brzesko realizowane są w:
Poradni Dziecięcej Przychodni Rejonowej w Brzesku, ul. Kościuszki 68:   poniedziałek, środa, czwartek od 8:00 do 18:00, wtorek 8:00-14:00, piątek w godzinach 8:00-13:00. 
Ośrodku Zdrowia w Jadownikach, ul. Środkowa 2, w dniach: wtorek, środa, piątek od 8:00-13:00; poniedziałek, czwartek 11:25-17:00,

zameldowanych w Gminie Dębno,  realizowane są w:
Ośrodku Zdrowia w Woli Dębińskiej 172, wtorek i czwartek w godzinach 8:00-15:00, środa 12:00-18:00.

Jednocześnie informujemy, że dzieci zameldowane na terenie Gminy Brzesko i Dębno, a zadeklarowane do innego lekarza POZ poza Ośrodkiem Zdrowia w Woli Dębińskiej i Przychodnią Dziecięcą w Brzesku oraz w Jadownikach także mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciw zakażeniom HPV.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów:

Poradnia Dziecięca –Brzesko: 14 66 21 168, 14 66 21 316;  
OZ Jadowniki: 14 66 30 533;   OZ w Woli Dębińskiej: 14 665 85 64.

Program będzie realizowany do wyczerpania szczepionek  lub do 23 listopada 2018 r.

Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz. Każde szczepienie przeprowadzone będzie po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dziewczynki na jego realizację. Należy pamiętać, że w dniu ustalonego szczepienia rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić się z książeczką zdrowia dziecka.

      

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu