Promocja zdrowia – Dożynki Powiatowe – Szczepanów

Print Friendly, PDF & Email

W niedzielę 27 sierpinia 2006 r. w Szczepanowie uroczyście obchodzono święto plonów powiatu brzeskiego. Sierpień w Polsce tradycyjnie kojarzy się ze żniwami i dożynkami. Dożynki to akt dziękczynny za udane zbiory, który jednocześnie ma zapewnić takie same albo lepsze w roku następnym. Jest to pradawna tradycja, kultywowana przez Słowian jeszcze w czasach przedchrześcijańskich. Piękna, słoneczna pogoda tego dnia przyczyniła się do bardzo licznego uczestnictwa zaproszonych gości i okolicznych mieszkańców.

Na uroczystość zjechali przedstawiciele władz oraz Żniwiarze z całego powiatu ze swoimi wieńcami i bochnami chleba wypieczonymi z tegorocznej mąki. Po zakończonej mszy św. w Szczepanowskiej Bazylice Mniejszej rozpoczęła się zabawa dożynkowa.

Nie zabrakło tam również pracowników służby zdrowia. Były osoby, które czuwały nad bezpieczeństwem zebranych licznie osób, oraz były takie dla których promocja zdrowia jest sensem pracy zawodowej.

Pielęgniarki i położne zajmowały się pomiarem ciśnienia tętniczego krwi, pomiarem glukozy przygodnej oraz glukozy w 2 h po spożyciu posiłku.

Ponadto każda zainteresowana osoba mogła dowiedzieć się na temat samobadania piersi oraz konieczności systematycznego badania przy pomocy USG oraz mammografii w zależności od wieku danej osoby.

Każdy palacz papierosów mógł się dowiedzieć na temat szkodliwości zawartych w dymie tytoniowym i jak wyrwać sie ze szponów nałogu.
Osoby mające kłopoty z utrzymaniem wagi należnej instruowane były na temat prawidłowego odżywiania, na temat spożądzania odpowiednich diet oraz prawidłowego trybu życia.

Stoisko Służby Zdrowia cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Pracownicy przekazywali chętnym różnego rodzaju ulotki, broszury i inne fachowe materiały, których treść informowała jak należy żyć i postępować by cieszyć się zdrowiem i długim okresem życia

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu