Przyjaźni dziecku

Print Friendly, PDF & Email

PIC04989.JPGSP ZOZ w Brzesku otrzymał tytuł “Szpital Przyjazny Dziecku”.  Obecnie jesteśmy trzecim szpitalem w Małopolsce, który pracuje zgodnie z zasadami Światowej Organizacji Zdrowia i Unicefu.
Aby otrzymać ten zaszczytny tytuł trzeba spełnić wymogi “10 kroków do udanego karmienia”. Każdy krok jest oceniany indywidualnie i możliwa największa ocena to 100 procent. Komisja oceniająca wystawiła bardzo wysoką ocenę szpitalowi.  Szpital nasz otrzymał za każdy krok 100 procent.  Jesteśmy z tego bardzo dumni i usatysfakcjonowani.

Karmienie piersią jest nie tylko sposobem żywienia dziecka, ale także stylem sprawowania nad nim opieki. Oddział Położniczo-Noworodkowy, który pragnie zapewnić kobietom prawidłowe rozpoczęcie i kontynuowanie laktacji musi być zorganizowany inaczej niż oddział promujący karmienie sztuczne. Oddzielanie matek od dzieci, brak kontaktu z noworodkiem tuż po porodzie, karmienie na godziny, skąpa pomoc personelu, dokarmianie butelką z błahych powodów- to praktyki, które nie dają szans fizjologicznej laktacji. Aby przywrócić prawidłowy sposób żywienia dzieci Światowa Organizacja Zdrowia i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci stworzyły na całym świecie inicjatywę ” Szpitala Przyjaznego Dziecku”. Każdy szpital odznaczony tym tytułem spełnia warunki zawarte w dokumencie “Ochrona, Propagowanie i Wspieranie Karmienia Piersią- szczególna rola placówek służby zdrowia”. Na świecie istnieje około 15.000 takich szpitali, w Polsce 80. W Europie wyprzedza nas Szwecja i Norwegia, gdzie wszystkie szpitale są  “przyjazne dziecku”.  Stało się tak, dzięki temu, że zasady zaczerpnięte z 10 kroków do udanego karmienia zintegrowano z obowiązującymi standardami opieki okołoporodowej.

Od 07.04.2011 roku w Polsce obowiązuje standard opieki okołoporodowej, który reguluje sposoby postępowania opieki okołoporodowej oraz laktacji.

Wdrożenie zasad sprzyjających karmieniu piersią zmienia całkowicie oblicze szpitala. Szpitale pretendujące do tytułu ” Szpital Przyjazny Dziecku” muszą przejść 6-12 miesięczne przygotowania. Niejednokrotnie personel jest przeciwny wszelkim zmianom, boi się nowoczesnego stylu opieki nad pacjentką, obawia się wyższych wymagań, jakości pracy, obciążenia dodatkowymi obowiązkami.

Po wdrożeniu w praktykę nowych zasad pracy pojawiają się przyjazne Sale Porodowe, zapewniające intymność i komfort rodzącej oraz osobom towarzyszącym przy porodzie. Matki przebywając całą dobę z dzieckiem stają się wnikliwymi obserwatorkami i uczestniczkami w większości procedur medycznych. Szpital stara się też zorganizować opiekę laktacyjną dla matek po wypisie. Taka zmiana podejścia do pacjentek zaczyna obejmować wszystkich pracowników. Jest postrzegana, jako coś bardzo pozytywnego i budzącego dumę wśród mieszkańców rejonu szpitala. Takie wyzwanie podjął Oddział Położniczy i Noworodkowy naszego szpitala. Do uzyskania tytułu “Szpital Przyjazny Dziecku” przygotowywał się od roku.
Szpital poddał się ocenie prowadzonej przez niezależną komisję 6-7 maja 2011 roku.

Personel Poradni Ginekologiczno- Położniczej, Oddziału Ginekologiczno- Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego pracuje według zasad opracowanych na podstawie 10 kroków do udanego karmienia. Matki, które rodzą w naszym szpitalu, doceniają zmiany na Oddziale Położniczo-Noworodkowym i są bardzo zadowolone. Daje to wielką satysfakcję personelowi pracującemu.

Mamy nadzieję, że pacjentki rodzące w naszym szpitalu docenią nasz trud wniesiony w poprawę opieki okołoporodowej i poradnictwo laktacyjne. Gwarantujemy profesjonalną opiekę nad rodzącą i położnicą oraz jej dzieckiem. Położne Sali porodowej posiadają dyplom “Pozycje wertykalne w I i II okresie porodu-teoria i praktyka. Nowoczesne prowadzenie porodu zgodnie ze standardem Ministerstwa Zdrowia dotyczącym opieki nad kobietą podczas porodu fizjologicznego” zorganizowany przez Fundację Rodzić po Ludzku.

Posiadamy Poradnię Laktacyjną działającą od 2009 roku, w której pacjentka może uzyskać porady w rozwiązywaniu problemów laktacyjnych. Poradnię Laktacyjną prowadzi Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny oraz Certyfikowany Doradca Laktacyjny czyli osoby najbardziej profesjonalne w tej dziedzinie. Jest to  jedyna Poradnia Laktacyjna działająca na tym terenie. Zgłaszają się do nas pacjentki z całego województwa małopolskiego jak również z Podkarpacia.

W Oddziale Noworodkowym działa “Grupa Wsparcia Matek Karmiących”. Prowadzi ją trzech Liderów Grupy Wsparcia. Wspólnie z matkami rozwiązują problemy zarówno matek karmiących jak i tych, które nie mogą karmić piersią. Liderzy organizują spotkania z kobietami, gdzie w rodzinnej atmosferze starają się pomóc.

W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym pracuje 6 lekarzy ginekologów-położników oraz 25 położnych. Cztery położne posiadają licencjat położnictwa a trzy specjalizację z pielęgniarstwa położniczego. Personel cały czas pogłębia swoja wiedzę na różnego rodzaju kursach kwalifikacyjnych, specjalistycznych oraz konferencjach naukowych poświęconym różnym nowinkom medycznym.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu