Przyjęcia do Oddziału Ginekologiczno Położniczego

Print Friendly, PDF & Email

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 31.03.2021 roku dotyczącego zmiany miejsca funkcjonowania Izby Przyjęć do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, informujemy, iż od dnia 28.04.2021 roku przywrócone zostaje wcześniejsze miejsce funkcjonowania Izby Przyjęć.

Przyjęcia pacjentek do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego znów odbywają się na IV piętrze od strony wejścia do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, tak jak miało to miejsce przed wprowadzeniem czasowych zmian.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu