Przywrócenie odwiedzin w szpitalu

Print Friendly, PDF & Email

Z dniem 21 marca 2022 r.  SP ZOZ w Brzesku  przywraca możliwość odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych.

Odwiedziny będą możliwe wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:

 • odwiedziny możliwe są codziennie w godzinach 14:00 – 16:00,
 • do pacjenta może wejść jednoczasowo wyłącznie jedna pełnoletnia osoba odwiedzająca,
 • przed wejściem do i wyjściem z oddziału należy zdezynfekować ręce,
 • na czas odwiedzin osoba odwiedzająca oraz pacjent muszą zakładać jednorazowe maseczki chirurgiczne, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego dystansu min. 1,5 m.,
 • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 • artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum,
 • obowiązuje ograniczenie czasu odwiedzin do max. 15 min,
 • osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego,
 • ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa pacjent,
 • pacjent nie może opuszczać oddziału,
 • w sali chorych może przebywać jednoczasowo wyłącznie jedna osoba odwiedzająca,
 • zaleca się, aby osoby odwiedzające pacjentów były zaszczepione przeciw Covid-19.

 

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo pacjentów szpitala, prosimy wszystkie osoby odwiedzające o bezwzględne przestrzeganie powyższych zaleceń.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu