REHABILITACJA POCOVIDOWA w SPZOZ w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

W SPZOZ Brzesko został uruchomiony program rehabilitacji dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w warunkach ambulatoryjnych.

 

Program rehabilitacji jest oparty na programie pilotażowym realizowanym przez SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA  w Głuchołazach, który jako pierwszy
w Polsce i Europie wprowadził program rehabilitacji ozdrowieńców.

 

Główne cele rehabilitacji:

– wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej),

– poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej,

– poprawa sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej,

– zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem COVID-19,

– edukacja „ozdrowieńców” w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami związanymi z przebyciem COVID-19.

 

Warunkiem koniecznym do odbywania rehabilitacji pocovidowej jest aktualne skierowanie wystawione przez lekarza z określeniem jednostki chorobowej: U08; U08.9; U09; U09.9; U10; U10.9.  

 

Czas trwania rehabilitacji wynosi 6 tygodni, przy czym rehabilitacja powinna rozpoczynać się nie później niż 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

 

Rejestracja oraz szczegółowe informacje dot. programu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 można uzyskać:

 

od poniedziałku do piątku w godz.

7:00-9:00 (mgr Zygmunt Palej),

9:00-14:00 (dr Karolina Szymura).

pod nr telefonu: 14 66 21 240, 14 66 21 243

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu