Rok 2011 rokiem trzech dużych inwestycji i kilku mniejszych

Print Friendly, PDF & Email

Nowy rok będzie dla brzeskiego szpitala kolejnym rokiem dużych inwestycji i remontów.

Pierwszą inwestycją realizowaną w roku 2011 będzie “Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Brzesku do wymogów obowiązujących przepisów prawa wraz z doposażeniem w aparaturę medyczną”. Wartość całkowita projektu wynosi 4 128 391 zł, z czego 85% stanowią środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wyłoniono już wykonawcę robót budowlanych (Zakład Remontowo-Budowlany “BAU-POL”), który wykona prace związane z modernizacją i rozbudową budynku SOR o obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć i o stanowisko do dekontaminacji (których w obecnym stanie SOR nie posiada), a także budowę tzw. “ciepłej sieni” z bezkolizyjnym podjazdem dla dwóch karetek. Realizacja rozbudowy przebiegać będzie w dwóch etapach: najpierw od stycznia rozpocznie się modernizacja pomieszczeń od strony południowej, a po jej ukończeniu prace przeniosą się do części północnej i na zewnątrz budynku SOR. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na październik 2011. Przebieg prac zaplanowany jest w ten sposób, aby nie było konieczności zawieszenia świadczenia usług ratownictwa medycznego, choć z pewnością prowadzone pracę będą powodować okresowy dyskomfort dla pracowników i pacjentów SOR-u. Równolegle z pracami budowlanymi przeprowadzane będą postępowania przetargowe na zakup aparatury medycznej.

Drugą inwestycją dofinansowaną ze środków unijnych jest projekt “E-pacjent w SPZOZ w Brzesku – wykorzystanie narzędzi ICT w podnoszeniu standardów obsługi pacjenta wraz z wdrożeniem e-usług medycznych” o wartości 3 494 692 zł, dofinansowany 75% z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przedmiotem projektu będzie rozbudowa istniejącego systemu informatycznego dla części medycznej i objęcie nim wszystkich jednostek organizacyjnych Zespołu (oddziały szpitalne, blok operacyjny, pracownie diagnostyczne, zespół poradni specjalistycznych, zespół lecznictwa stomatologicznego, rehabilitacja oraz jednostki POZ). System pozwoli na elektroniczny obieg dokumentacji medycznej i elektroniczną archiwizację dokumentów oraz na stworzenie systemu bazodanowego, gromadzącego informacje ze wszystkich jednostek Zespołu. Realizacja projektu rozpocznie się na początku roku od wyłonienia wykonawcy okablowania – nowej sieci strukturalnej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną oraz modernizacji pomieszczenia serwerowni. W drugiej kolejności zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe, notebooki, drukarki, serwery) i niezbędne oprogramowanie. Wdrożenie oprogramowania realizowane będzie do połowy 2012 roku.

W tymże roku 2011 finał znajdzie projekt prowadzony przez Województwo Małopolskie, a w którym partnerem jest nasz SPZOZ; projekt także dofinansowany z MRPO. Chodzi o projekt “Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce”. W jego efekcie jednostki ratownictwa medycznego zaopatrzone zostaną w sprzęt i oprogramowanie dla monitorowania miejsca przebywania karetek systemu ratowniczego, oceny efektywności ich wykorzystania i przemieszczania. Pojawi się nowe wyposażenie Dyspozytorni SOR. Kwota części projektu dedykowanej dla naszego Zespołu to 404 972 zł.

W ciągu roku nastąpi realizacja kolejnego etapu trzyletniego projektu “Dostosowania budynków SPZOZ w Brzesku w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciw-pożarowej do aktualnych wymagań i przepisów prawa”. Etap prac obejmie tym razem zachodnią część budynku szpitala (segment A2) i podobnie jak w części wschodniej spowoduje wydzielenie stref i dróg ewakuacyjnych (pojawią się drzwi ognioodporne), powstanie instalacji sygnalizacji pożaru (podpięcie jej do centrali ppoż.) oraz systemu oddymiania klatki schodowej. Podobnie jak przy wcześniej realizowanych etapach z prośbą o dotację na wykonanie tych prac zwróciliśmy się do Starosty Brzeskiego.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu