Rozmowa z Anną Dębińską z Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

Print Friendly, PDF & Email

W ramach projektu „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzonych na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego” realizowanego w brzeskim szpitalu pomagacie nie tylko  niepełnosprawnym dzieciom, ale także ich rodzicom…
Właśnie zakończyliśmy warsztaty dla rodziców. Przyznam się szczerze, że mieliśmy obawy, czy rodzice będą nimi zainteresowani. Okazało się, że z całej blisko trzydziestoosobowej grupy, tylko dwoje rodziców nie skorzystało z nich, ale nie dlatego, że nie chcieli. Nie mogli w nich uczestniczyć z przyczyn losowych.

O czym rozmawialiście z rodzicami podczas zajęć?
Tematów było wiele. Zajęcia prowadzili  między innymi fizjoterapeuci, którzy mówili o sposobach podnoszenia, czy noszenia tych najmłodszych dzieci niepełnosprawnych. Z rodzicami pracowali też  psycholodzy, którzy podpowiadali, jak sobie radzić nie tylko z własnymi emocjami, ale także z emocjami dzieci. Radzili  również, jak  najlepiej dziecko niepełnosprawne wspierać  gdy np. jest ono odrzucone przez inne dzieci. Mówili też jak:  rozwiązywać sytuacje konfliktowe  w domu.

To były ćwiczenia bazujące na konkretnych przykładach?
Rodzice mieli zadany  jakiś temat i musieli go między sobą przedyskutować, rozwiązać. To były bardzo praktyczne zajęcia. I chyba taka forma  spodobała się uczestnikom zajęć, bo już na koniec warsztatów, gdy wypełniali ankiety wskazali, że te zajęcia pozwoliły im  poznać mocne i słabe strony ich dziecka. Każdy z rodziców dostał także przygotowany przez nas poradnik, który  może pomóc w wielu sytuacjach. 

Bezpłatny projekt „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzonych na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego”,  realizowany w Szpitalu Powiatowym w Brzesku, kierowany jest do dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, ale też niepełnosprawnych.

Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnym naborze projektu mogą się  kontaktować z SP ZOZ w Brzesku, w godz. od 12.00-14.00 – parter, pokój nr 015 (Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci)
Telefonicznie: nr tel. 507 219 581, 507 219 651, 14 662 12 01,
e-mail: wczesnainterwencja@spzoz-brzesko.pl

  fot.   Anna Dębińska

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu