Rozmowa z Elżbietą Adamską, koordynatorem DDOM w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

Wielu naszych pacjentów po trzech miesiącach pobytu w DDOM mówi o pozytywnych zmianach

W marcu w brzeskim szpitalu został otwarty Dzienny Dom Opieki Medycznej, kto może korzystać z zajęć organizowanych w tej placówce?
Przede wszystkim mieszkańcy powiatu brzeskiego. Z bezpłatnych zajęć mogą skorzystać osoby pow. 60 roku życia, posiadające sprawność funkcjonalną określoną w skali Barthel pomiędzy 40-65 pkt.

Warunkiem jest także hospitalizacja, zakończona jednak nie później niż rok temu…
Osoby, które opuszczają szpital po przebytej chorobie, mają problemy z funkcjonowaniem w  swoim domu. Chcemy im pomóc, stąd zajęcia rehabilitacyjne, które poprawiają ich funkcjonalność. Wielu naszych pacjentów, po tych pierwszych trzech miesiącach otwarcie mówi o pozytywnych zmianach. To cieszy i motywuje na przyszłość  do jeszcze większej pracy. Pacjenci są tu pod opieką lekarzy specjalistów, nie bez znaczenia jest też fakt, że placówka mieści się w szpitalu, w razie jakichś komplikacji zdrowotnych pomoc mamy na miejscu.

Jak wyglądają zajęcia w DDOM?
Są prowadzone od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 7 i 16, a także w jedną sobotę miesiąca. Pacjentów przywożą do nas rodziny albo jeśli jest taka potrzeba, to my zapewniamy im transport. W ciągu dnia są prowadzone zajęcia rehabilitacyjne, ale też  terapie. Jest tez posiłek, i gdy potrzeba Czas na odpoczynek.

Co jest potrzebne, aby się zapisać do DDOM?
Aby zapisać się do DDOM potrzebne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Druk wniosku o przyjęcie można odebrać bezpośrednio w DDOM (I piętro szpitala). Informacje na temat zapisów udzielamy także pod nr tel. 507 219 562 od godz. 7 do 14.30.

Projekt „Utworzenie dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fot. Pielęgniarka Koordynująca Elżbieta Adamska

Pielęgniarka Koordynująca Elżbieta Adamska

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu