Ruszyły zajęcia dla kolejnej grupy dzieci w ramach wczesnej interwencji

Print Friendly, PDF & Email
44 dzieci do trzeciego roku życia, a także w wieku 4 do 7 lat rozpoczęło zajęcia w ramach kolejnego naboru programu „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzonych na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego”.
 
Zajęcia z uczestnikami projektu prowadzi piętnastoosobowy zespół specjalistów. To lekarze, fizjoterapeuci, oligofrenopedagodzy, logopedzi i psycholodzy. Z małymi pacjentami (28 dzieci do 3 roku życia i 16 w wieku 4-7 lat) będą pracować do końca roku.

– Każde dziecko zostało już przebadane. Wiemy, co potrzebuje i w jakim kierunku mają być prowadzone indywidualne terapie – mówi Anna Dębińska, koordynatorka projektu realizowanego w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci w brzeskim szpitalu.
Projekt dedykowany jest dzieciom urodzonym przedwcześnie, z obciążonym wywiadem okołoporodowym, zaburzeniem rozwoju ruchowego, zaburzeniem w zakresie narządu wzroku, z zaburzonym rozwojem narządu słuchu i mowy, zaburzonym rozwojem funkcji poznawczych, zaburzeniem pobierania pokarmu, zaburzeniami sprzężonymi ruchowo-zmysłowo-intelektualnymi.

W drugim naborze projektu większość dzieci pochodzi z południowych części powiatu bocheńskiego. To maluchy, których rodzice w wielu przypadkach mieli problemy komunikacyjne, by dotrzeć na zajęcia. W tej chwili specjaliści dojeżdżają do ich domów. Projekt, w przypadku tych młodszych dzieci, zakłada bowiem takie rozwiązanie.
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Kolejny ostatni już nabór do programu w ramach wczesnej interwencji planowany jest w kwietniu w SP ZOZ w Brzesku, w godz. od 12.00-14.00 – parter, pokój nr 015 (Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci)
Telefonicznie: nr tel. 507 219 581, 507 219 651, 14 662 12 01,
e-mail: wczesnainterwencja@spzoz-brzesko.pl
 
Fot. Zajęcia w ramach wczesnej interwencji

Zajęcia w ramach wczesnej interwencji

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu