Sfinansowania z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA

Print Friendly, PDF & Email
logo-PZU

Informacja na temat: „Sfinansowania z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA”

zadania mającego na celu ochronę zdrowia oraz szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną
polegającą na dofinansowaniu przedsięwzięć służących usprawnieniu działania jednostek świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w tym, przeciwdziałaniu skutkom pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polegające na zakupie środków ochrony indywidualnej – masek ochronnych.   

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku informuje, że zgodnie ze złożonym do PZU Życie SA wnioskiem o finansowanie zadania prewencyjnego z Funduszu Prewencyjnego, po zawarciu w dniu 05 grudnia 2020 roku umowy w tej sprawie otrzymaliśmy dofinansowanie.

W dniu 21 grudnia 2020 roku do SPZOZ w Brzesku zostało dostarczone 640 sztuk półmasek filtrujących FFP3D w celu ochrony przed COVID-19 i poprzez co poprawy bezpieczeństwa pacjentów i pracowników.

Koszt zakupu środków ochrony – półmasek filtrujących FFP3D wyniósł – 7 043,33 zł.
Wsparcie finansowe z PZU Życie z Funduszu Prewencyjnego wyniosło   – 7 000 zł wobec czego prawie całe zadanie zostało sfinansowane z środków.

Wyrażamy tą drogą podziękowanie PZU Życie SA za pomoc finansową, która umożliwiła szybki zakup środków ochrony indywidualnej dla naszych pracowników.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu