Sfinansowanie odzieży medycznej przez PZU Życie SA

Print Friendly, PDF & Email

logo firmy niebieska obręcz z napisem w środku PZU niebieskim na białym tle z hasłem "z myślą o bezpieczeństwie"

Informacja na temat: „Sfinansowania z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA” zadania mającego na celu ochronę zdrowia oraz szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną.

Wsparcie polegało na dofinansowaniu przedsięwzięć służących usprawnieniu działania jednostek świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w tym, przeciwdziałaniu skutkom pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez:

  • zakup odzieży medycznej dla personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – zakupie bluz i spodni operacyjnych do SOR z obszarem izolacyjno-zakaźnym.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku informuje, że zgodnie ze złożonym do PZU Życie SA wnioskiem o finansowanie zadania prewencyjnego z Funduszu Prewencyjnego, po zawarciu w dniu 15 listopada 2021 roku umowy w tej sprawie otrzymaliśmy dofinansowanie.

W dniu 10 grudnia 2021 roku do SPZOZ w Brzesku zostało dostarczone 52 sztuki odzieży medycznej dla personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu ochrony przed COVID-19 i tym samym poprawy bezpieczeństwa pacjentów i pracowników.

Koszt zakupu odzieży medycznej – bluz i spodni operacyjnych wyniósł – 5 110,56 zł.
Wsparcie finansowe z PZU Życie z Funduszu Prewencyjnego wyniosło   – 5 000 zł, wobec czego prawie całe zadanie zostało sfinansowane ze środków przekazanych przez PZU Życie SA.

Wyrażamy tą drogą serdeczne podziękowanie dla PZU Życie SA za pomoc finansową, która umożliwiła szybki zakup środków ochrony indywidualnej dla naszych pracowników.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu